Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL213 Logic Zorunlu 2 3 2
Dersin Amacı
Doğru düşünmenin kurallarını, düşünceyi doğru ifade etmeyi öğretmek; düşünmede yanlışa düşmekten koruyacak bir beceriyi kazandırmak; klasik mantık konularını ve kavramlarını tanıtmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ALİ DURUSOY
Doç. Dr. FERRUH ÖZPİLAVCI
Öğrenme Çıktıları
1 Mantık Yanlışlarını Analiz Eder.
2 Akıl Yürütme Mantığını Çeşitli Alanlarda Uygular.
3 Kavram Oluşturma ve Tanım Yapmaya Örnekler Gösterir.
4 Klasik Mantığın Temel Konularını ve Deyimlerini Anımsar.
5 Mantığın Ne Olduğunu ve Mantık-Bilim İlişkisini Kavrar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste klasik dönemde diğer ilimler için giriş-araç kabul edilen mantık ilminin temel konuları ele alınmakta; özellikle sonraki dönem Kelam, Fıkıh, Tasavvuf vb. dini ilimlerde sıkça karşılaşılan mantık kavramları arapça orjinalleriyle birlikte tanıtılmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Mantık Nedir? Mantığın Konusu ve Değeri.
2 Dil-Düşünce-Varlık ve Bilim-Mantık İlişkisi.
3 Kavramlar ve Tümel Yüklemler.
4 Tanım ve Betim; Bölme ve Sınıflandırma.
5 Önermeler: Tanımı ve Çeşitleri.
6 Önermelerin Nitelik, Nicelik ve Kipliği.
7 Önermeler Arası İlişkiler ve Eşdeğerlik.
8 Çalışma Haftası
9 Arasınav.
10 Doğruluk Değeri Açısından Önermeler.
11 Akıl Yürütme (İstidlâl): Analoji (Temsil), Tümevarım (İstikrâ) ve Tümdengelim (Kıyas).
12 Kıyas ve Biçimsel Kıyas Türleri.
13 İktirânî (içkin, kesin) Kıyas; Şekil ve Darpları.
14 İstisnâî (seçkin) Kıyas-Hulfî (Ters) Kıyas.
15 Maddesine Göre Kıyaslar: Beş Sanat: Burhan, Cedel, Muğalata, Hatabe, Şiir.
16 Mantığın Kısa Tarihi.
17 Çalışma Haftası.
18 Final.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Ali Durusoy, Örnek Çeviri Metinlerle Mantığa Giriş, İstanbul-2008. 2- İbn Sîna, İşaretler ve Tembihler, (Mantık Kısmı, ss. 1-78 ), İstanbul-2005. 3- İbrahim Emiroğlu, Ana Hatlarıyla Klasik Mantık, İstanbul-1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Tartışma, Örneklem ve Alıştırma.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav Hazırlık 1 4 4
Final Sınavına Hazırlanma 4 4 16
Toplam 29 11 58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11132301011000000
ÖÇ 22322301000000000
ÖÇ 32322302102000000
ÖÇ 42302211112000000
ÖÇ 51321322010000000

^