Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL204 Tafsir II Zorunlu 2 4 6
Dersin Amacı
Kur’ân ayetlerinde Allah’ın birliği, peygamberlik, uluslar arası ilişkiler, beşeri münasebetler v.b. konular. Temel tefsir kaynaklarının kullanılması ve güncel bazı meselelerin Kur’ân tarafından nasıl çözüldüğünün öğretilmesi.
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenciler, güncel meselelerin nasıl çözüm bulunacağına dair yeterle bilgi ve deneyim elde eder.
2 Öğrenciler, Kur’ân’daki beşeri münasebetlerle alakalı ayetler hakkında yeterli bilgi elde eder.
3 Öğrenciler, Kur’ân’daki uluslar arası ilişkilerle alakalı ayetler hakkında yeterli bilgi elde eder.
4 Öğrenciler, Kur’ân’daki peygamberlik ile alakalı ayetler hakkında yeterli bilgi elde eder.
5 Öğrenciler, Kur’ân’daki Allah ile alakalı ayetler hakkında yeterli bilgi elde eder.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hucurat (49) Suresi, En’âm 6/95-103, Fussilet 41/9-12, Feth 48/28-29, Mümtehine 60/7-13, Nisa 4/34-35, Kehf 18/60-62, Nisa 4/156-159 ve Tevbe 9/1-16 ayetlerinin tefsirleri İbn Cüzey’in "et-Teshil li-‘Ulûmi’t-Tenzîl" isimli tefsirinden okutulmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Hucurât 49/1-3.
2 Hucurât 49/4-7.
3 Hucurât 49/8-10.
4 Hucurât 49/11-14.
5 Hucurât 49/15-18.
6 En’âm 6/95-103.
7 Fussilet 41/9-12.
8 Çalışma Haftası
9 Ara Sınav
10 Feth 48/28-29.
11 Mümtehine 60/7-13.
12 Nisa 4/34-35.
13 Kehf 18/60-62.
14 Nisa 4/156-159.
15 Tevbe 9/1-8.
16 Tevbe 9/9-16.
17 Çalışma Haftası
18 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. İbn Cüzeyy, et-Teshîl li-‘Ulûmi’t-Tenzîl 2. Mâtüridî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 3. Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb 4. Taberî, Cami'u'l-Beyân, 5. Zemahşerî, el-Keşşâf,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, tefsir metni okuma.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^