Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL303 Islamic Law I Zorunlu 3 5 5
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, İslam şahıs, aile, miras ve ceza hukukunun temel kavram ve kurumlarını öğretmek ve bu yolla İslam hukukunun medenî ve cezaî yönlerini tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları
1 Fıkıh mezheplerinin farklı yaklaşımlarını bilir ve onları analiz eder.
2 İslam ceza hukukunun kurallarını bilir.
3 İslam miras hukukunun kurallarını bilir.
4 İslam aile hukukunun kurallarını bilir.
5 Öğrenci, İslam şahıs hukukunun kurallarını bilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İslam şahıs, aile, miras ve ceza hukukunun temel kavram ve kurumlarını öğretilir ve bu yolla İslam hukukunun medenî ve cezaî yönlerini tanıtılır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Şahıs hukuku, kişi, tüzel kişi, vakfın durumu
2 Ehliyet
3 İslam aile hukuku, genel çerçeve; nişan ve hukukî sonuçları
4 Nikah akdi, rükünleri ve şartları
5 Velayet ve evlenme engelleri
6 Evliliğin sona ermesi
7 Evliliğin sona ermesi ile ilgili kurallar
8 Çalışma haftası
9 Vize haftası
10 İslam miras hukuku, genel çerçeve, mirasçıların tasnifi
11 Miras kalan gayr-i menkulün mirasçılara taksimi
12 İslam ceza hukuku; genel çerçeve, genel suç teorisi; ceza kavramı ve cezanın amaçları
13 Had cezaları
14 Had cezaları
15 Öldürme ve yaralama
16 Tazir cezaları
17 Çalışma haftası
18 Final haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aydın, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2005.
Karaman, Hayrettin, Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 1986.
Khallaf, Abdulwahhab, Ahkam al-ahwal al-shahsiyya fi al-shariat al-Islamiyya,
Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, I-II, trans. by İbrahim Tüfekçi, İstanbul 1994.
Yaman, Ahmet, İslam Aile Hukuku, Konya 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, soru-cevap, farklı görüşlerin tartışılması
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^