Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL308 Sufism I Zorunlu 3 6 3
Öğrenme Çıktıları
1 Tasavvuf düşüncesinin bilim, edebiyat, müzik ve sanat üzerindeki etkilerini tartışır
2 Tasavvufun tarihsel konumu ve gelişimine dair temel bilgileri öğrenir
3 Tasavvuf düşüncesindeki kimi teorileri tartışır
4 Tasavvufun temel ıstılahlarını kavrar
5 Tasavvuf tarihi hakkında genel bilgiler edinir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Genel Giriş
2 Tasavvuf ve mistisizmin tanımı
3 Tasavvufun diğer İslami ilimlerle ilişkisi
4 Tasavvufun felsefe ve bilime etkileri
5 Zühd dönemi
6 Tasavvuf dönemi
7 Tarikatların doğuşu
8 Çalışma Haftası
9 Ara Sınav
10 Ahlaka dair temel kavramlar
11 Bilgiye dair temel kavramlar
12 Varlığa dair temel kavramlar
13 Tasavvufî Kurumlar: Genel Bakış
14 Büyük Tarikatların Kurucuları
15 Tekkeler ve Zaviyeler
16 Tekkelerin sosyal fonksiyonları
17 Çalışma Haftası
18 Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^