Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL401 History of Religions I Zorunlu 4 7 3
Dersin Amacı
Dinler tarihi bilim dalının araştırma metotlarının ve dinlerin kökeni probleminin öğretilmesi. Dinlerin tarih içinde doğuşu, gelişimi ve dönüşümünün anlatılması
Öğrenme Çıktıları
1 Doğu dinlerinin İslam geleneği olan münasebetlerini bilir
2 Budizmi bir dini gelenek olarak inançları, ibadetleri ve ritüelleriyle tanır
3 Hinduizmi bir dini gelenek olarak inançları, ibadetleri ve ritüelleriyle tanır
4 Dinlerin kökeni ve ilkel dinler hakkında genel bir kavrayışa sahiptir
5 Dinler Tarihinin bilimsel bir disiplin olarak gelişimini ve kökenlerini kavrar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 1 “Din” ve “tarih” kavramlarını analizi
2 2. Dinler Tarihinin tanımı, konusu ve metotları.
3 3. Dinler Tarihinin diğer disiplinlerle ilişkisi
4 4. Dinler Tarihi Çalışmalarının Önemi
5 5. İslam dünyasında ve Batıda yapılan önemli dinler tarihi çalışmaları
6 6. Günümüzde Türkiye’de dinler tarihi çalışmaları
7 7. Dinin kökeni tartışmaları ve önemli teoriler
8 8. Çalışma haftası
9 9. Vize sınav haftası
10 10. Dinlerin tasnifi konusu: monoteizm, geleneksel, milli ve evrensel dinler
11 11. Geleneksel dinlerin ana kavramları
12 12. Eski Türk dinlerinin temel inanç ve kavramları
13 13. Hinduizm’in kutsal metinleri
14 14. Hinduizm’de Tanrı anlayışı ve kast sistemi
15 15. Gotama Buda’nın hayatı ve öğretileri
16 16. Budizm’in kutsal metinleri ve temel inançları
17 17. Çalışma haftası
18 18 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dinler Tarihi, Joachim Wach, çev. Fuat Aydın, İstanul 2004. Günay Tümer - Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara 1993.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Karşılaştırmalı ve tarihsel metotlar kullanılır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^