Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL402 History of Religions II Zorunlu 4 8 3
Dersin Amacı
Yahudilik ve Hıristiyanlık dinleri konusunda detaylı bilgi edinmek
Öğrenme Çıktıları
1 Hıristiyanlık tarihinin ana hatlarını bilir
2 Hıristiyanlığın kökenleri ve İncillerdeki İsa hakkında bilgi sahibidir
3 Yahudiliğin inanç esasları, ibadetleri ve tarihi hakkında genel bilgi birikimine sahiptir
4 Yahudiliğin İslam ile olan ilişkilerinin tarihsel ve kültürel arka planını bilir
5 Yahudiliğin tanımı, Yahudiliğe girişin şartları konusunda bilgiye sahiptir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 1. Yahudiliğe Giriş: Yahudi, İbrani, Musevi ve İsrail Kavramları
2 2. Yahudilik Tarihi I: Biblikal Dönem
3 3. Yahudilik Tarihi II: Rabbinik Yahudiliğin Oluşumu
4 4. Yahudilik Tarihi III: Ortaçağ Yahudiliği
5 5. Yahudilik Tarihi IV: Modern Yahudilik
6 6. Kuran ve Hadislerde Yahudilik
7 7. Yahudiliğin İnanç Esasları: Maimonidesin Amentüsü
8 8. Çalışma Haftası
9 9. Vize Sınav Haftası
10 10. Yahudi Kutsal Gün ve Bayramları
11 11. Hıristiyanlığa Giriş: İnciller ve İsa
12 12. Hıristiyanlık Tarihi I: Erken Dönem Hıristiyanlık
13 13. Hıristiyanlık Tarihi II: Ortaçağ Hıristiyanlığı, İslam Hıristiyan Münasebetleri
14 14. Hıristiyanlık Tarihi III: Reform Dönemi Gelişmeleri
15 15. Hıristiyanlığın İnanç Esasları: Teslis, Kristoloji ve Konsiller
16 16. Hıristiyanlığın Kutsal Gün ve Bayramları
17 17. Çalışma Haftası
18 18. Final Sınav Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, İstanbul: İsam Yayınları, 2008. Lavinia-Dan Sherbok, Yahudiliğin Kısa Tarihi, (çev. Bilal Baş), İstanbul: İz Yayıncılık, 2010. Şinasi Gündüz, Hıristiyanlık, İstanbul: İsam Yayınları, 2007. Şinasi Gündüz (ed.), Yaşayan Dünya Dinleri, İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Tarihi ve Karşılaştırmalı Metotlar
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^