Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL498 Graduation Thesis II Zorunlu 4 8 6
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrenciye İslam Bilim ve Sanatları ile Din Bilimleri alanlarında araştırma yöntemlerini kavratmak ve bu alanlardan seçilen bir konuyu bilimsel yöntemlere uygun biçimde hazırlayıp sunma bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları
1 Lisansüstü eğitime hazırlık için motivasyonu artar.
2 Akademik yazı yazmayı öğrenir.
3 Dipnot teknikleri ve kaynak göstermeyi öğrenir.
4 Akademik bir metin yazmanın temel prensiplerini öğrenir.
5 Kaynak değerlendirmesini ve tahlilini öğrenir.
6 hiyat alanının temel kaynaklarına ve kavramlarına nüfuz eder.
7 Araştırma yöntemlerini ve kütüphanede araştırma yapmayı öğrenir. İla
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrenci İslam Bilim ve Sanatları ile Din Bilimleri alanlarında araştırma yöntemlerini kavrar ve bu alanlardan seçilen bir konuyu bilimsel yöntemlere uygun biçimde hazırlayıp sunabilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 1. İlahiyat alanı (Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, Türk-İslâm Tarihi ve Sanatları) araştırmalarında kaynak ve yöntem meselesi
2 İlahiyat alanı (Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, Türk-İslâm Tarihi ve Sanatları) araştırmalarında kaynak ve yöntem meselesi
3 Batıda İslamiyat araştırmaları hakkında genel bilgi
4 Batıda İslamiyat araştırmaları hakkında genel bilgi
5 Araştırma sırasında istifade edilecek kütüphane, arşiv, dokümantasyon merkezi ve internet imkânlarının tanıtımı
6 Araştırma sırasında istifade edilecek kütüphane, arşiv, dokümantasyon merkezi ve internet imkânlarının tanıtımı
7 Bitirme ödevi konusunun seçimi ve kaynaklarının tespiti
8 Çalışma haftası
9 Ara sınav
10 Bitirme ödevi konusuna ait plan hazırlanması
11 Bitirme ödevi konusuna ait plan hazırlanması
12 Bitirme ödevinin yazımı
13 Bitirme ödevinin yazımı
14 Bitirme ödevinin yazımı
15 Bitirme ödevinin yazımı
16 Bitirme ödevinin teslimi
17 Çalışma haftası
18 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ali Balcı, Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara 1995.
Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma el Kitabı, İstanbul, 2000.
Yusuf Ziya Kavakçı, İslam Araştırmalarında Usul, 1982.
Zeki Arslantürk, Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve Teknikleri, İstanbul, 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım ve tartışma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^