Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
HSS337 Contemporary Turkish Thought Zorunlu 3 5 2
Dersin Amacı
Öğrenciyi Çağdaş Türk düşüncesi'nin temel kavramları ve ana akımları konusunda bilgi sahibi kılmak
Öğrenme Çıktıları
1 Derste ele alınan entelektüel ve politik hareketlerin günümüzdeki etkilerine dair fikir sahibi olur
2 Çağdaş Türk Düşüncesi'nin temel metinlerini ve bu metinler etrafında dönen tartışmaları bilir
3 Modern dönemde ortaya çıkan yeni entelektüel ve politik hareketler hakkında genel bir kanı edinir
4 Osmanlı'da ve genel olarak İslam Dünyası'nda gelişen reformist hareketleri sebep ve sonuçlarıyla birlikte kavrar
5 Modernleşme teorilerine dair bilgi sahibi olur
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Modernleşme Teorileri
2 Modernleşme ve Gelenek: "Kadim" ve "Cedid" Kavramları
3 Reformist Hareketlerin Doğuşu ve Ana Akımlar
4 Mektepleşme Süreci and Bilgi - Bilim Anlayışındaki Değişim
5 Medrese - Mektep İkiliği ve Bunun Doğurduğu Problemler
6 Rejim Tartışmaları ve İslam Siyaset Düşüncesi'ndeki Değişimler
7 Meşrutiyet Fikri ve Bu Fikrin Dini Kavramlarla Açıklanıp Yorumlanması
8 Çalışma Haftası
9 Vize Sınavı
10 İslam'ın Yeni Yorumlarının Ortaya Çıkışı
11 Gerçek İslam - Tarihi İslam Tartışmaları
12 Ahlak Anlayışı ve Gündelik Hayattaki Değişimler
13 Ahlaki Kavramların Tanım ve Hiyerarşilerindeki Değişiklikler
14 Pasif Birey - Pasif Toplum ve Aktif Birey - Aktif Toplum Tartışmaları
15 Dönemin Entellektüel ve Politik Ekolleri
16 Bu Ekollerin Temsilcileri ve Temel Görüşleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Albert Hourani, Çağdaş Arap Düşüncesi Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi İsmail Kara, Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri Niyasi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders anlatma ve metin okuma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^