Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
HIST499 History and Geography of Islamic Countries Zorunlu 4 7 2
Dersin Amacı
Bu derste günümüz İslam dünyasının siyasi ve coğrafi tablosunun ortaya çıkışı, ayrıca bu ülkelerin Batılılaşma tecrübesi ve modern İslam dünyasında Batılılaşma sürecinde İslam’ın rolü gibi konuların ele alınması hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları
1 Modern dönemde günümüz İslam dünyasının siyasi, sosyal ve ekonomik meselelerini analiz etme
2 Müslüman toplumların klasik yapılarıyla modern tecrübeleri arasında mukayeseler yapılması
3 Yirminci yüzyılda Müslüman toplumlarının yeniden şekillendirilmesi sürecinin değerlendirilmesi
4 Geleneksel yapı yıkılmadan önceki dönem İslam toplumunun yakın tarihini bilmek
5 Müslüman toplumların geri kalışlarını analiz edebilme yeteneğine sahip olmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Avrupa’da kültürel hareketler, Rönesans ve Aydınlanma
2 Fransa ve Endüstri devrimi
3 Emperyalizm ve sömürgecilik
4 Müslümanların Avrupa’ya cevapları
5 İslam modernizmi ve İslam reformizmi
6 19. yy’da Müslüman entelektüellerin cevapları, Afgani, Abduh vd.
7 Rusya’da “cedid” hareketleri
8 Çalışma Haftası
9 Ara Sınav
10 20. yy’dan önce İran
11 20. yy’da İran, Pehleviler ve İslam Cumhuriyeti
12 19. yy’da Mısır, Mehmed Ali Paşa ve hanedanı
13 20. yy’da Mısır, Cemal Abdünnasır, Enver Sadat ve Hüsni Mübarek yılları
14 Arap Ortadoğu ve 19. Yy’da Arap milliyetçiliğinin doğuşu
15 II. Dünya savaşı öncesi ve sonrasında Arap ülkeleri
16 Arap-İsrail çekişmesi ve Filistin meselesi
17 Çalışma Haftası
18 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Modernizme Geçiş Sürec,nde İslam Dünyası, Ira Lapidus, (trc. İsmail Safa Üstün), İstanbul, 1996.
İslamın Serüveni, Marshal G.S. Hodgson (trc.
Doğuştan Günümüze İslam Tarihi, Çağdaş İslam Devletleri (13.cilt), Redaktör Hakkı Dursun Yıldız, İstanbul, !992.
Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri, Hamid İnayet (trc.Hicabi Kırlangıç), Yöneliş, İstanbul, 1991.
Çağdaş Arap Düşüncesi, Albert Hourani (trc.Latif Boyacı) , İstanbul, 1994.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
teorik
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 4 4
Final Sınavına Hazırlanma 1 4 4
Toplam 5 36 50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^