Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL421 Contemporary Mystic Movements Zorunlu 4 7 2
Dersin Amacı
Tasavvufi hareketler ve modern tasavvufi gelişmeler hakkında bilgiler edinmek.
Öğrenme Çıktıları
1 Çağdaş mistik akımlara öncülük eden temel şahsiyetleri öğrenmek
2 Modern tasavvufi gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur
3 Genel itibariyle tasavvufun tarihsel konteksini kavrar
4 Modern düşünceye tasavvufun etkilerini tartışır
5 Tasavvufi hareketler hakkında genel bilgiler edinir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Günümüzde tasavvufun daha çok kültürel bazda yorumlandığı ve yaşandığı çevrelerde oluşan tasavvufi akımlar geçmişten günümüze bunların yansımaları ile özellikle İslam tasavvuf akımlarıyla diğer din ve kültürlerdeki mistik akımlar arasında benzerlik konuları dersin ana içeriğidir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tasavvufa ve Tarikatlara genel giriş
2 Tasavvuf ve İslam Toplumu
3 Osmanlı döneminde tasavvufî hareketler
4 Orta Asya’da tasavvufî hareketler
5 Orta Doğu’da tasavvufî hareketler
6 Hint Alt-Kıtasında tasavvufî hareketler
7 Balkanlarda tasavvufî hareketler
8 Çalışma Haftası
9 Ara Sınav
10 Modern Dünyada Tasavvuf: Genel bir bakış
11 Tasavvufun diğer mistik akımlarla ilişkisi
12 Batı’da tasavvuf çalışmaları
13 Oryantalizm ve tasavvuf
14 Tasavvuf yoluyla İslam’a ihtida edenler
15 Modern Avrupa ve Amerika’da Tasavvufi hareketler
16 Sonuç
17 Çalışma Haftası
18 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mustafa Kara, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, İstanbul 2002. Süleyman Derin, İngiliz Oryantalizmi ve Tasavvuf, İstanbul 2006. Hülya Küçük, Batı’da Sufizm Meselesine Toplu Bir Bakış, Tasavvuf Dergisi, Ankara 2004. Mustafa Kara, Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları, İstanbul 2005. Gilles Venstein, Aleksandre Popoviç, İslam Dünyasında Tarikatlar -Gelişmeleri ve Aktüel Durumları- (çev. Osman Türer), Ankara 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
teorik anlatım, soru-cevap metodu, grup tartışması, aktif öğretim teknikleri.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10003012201000000
ÖÇ 20000123000000000
ÖÇ 30022001000000000
ÖÇ 40000023001000000
ÖÇ 50020230000000000

^