Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL428 Comparative Theology Zorunlu 4 8 2
Öğrenme Çıktıları
1
2
3 İslam teolojisini Yahudi ve Hıristiyan teolojileri ile karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları tespit etmek
4 Yahudi, Hıristiyan ve İslam teolojileri konularında öğrencileri bilgilendirmek
5 Dini teoloji hakkında bilgiler vermek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yahudî, Hıristiyan ve İslâm teolojilerinde ortak olan problemleri mukayeseli bir şekilde ele almak, bileşen ve ayrışan noktalara işaret etmek, yöntem ve muhteva açısından karşılaştırmalı bir şekilde incelemek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Genel Giriş
2 Yahudi, Hristiyan ve İslam Teolojisinin Temel Yapısı I
3 Yahudi, Hristiyan ve İslam Teolojisinin Temel Yapısı II
4 Yahudi, Hristiyan ve İslam Teolojisinde Uluhiyyet Konuları: Tanrı’nın Varlığı I
5 Yahudi, Hristiyan ve İslam Teolojisinde Uluhiyyet Konuları: Tanrı’nın Varlığı II
6 Tanrı’nın Sıfatları I
7 Tanrı’nın Sıfatları II
8 Çalışma Haftası
9 Ara sınav
10 Yahudi, Hristiyan ve İslam Teolojisinde Nübüvvet Konuları
11 Nübüvvetin İmkanı
12 Nübüvetin Gerekliliği
13 Hz. Muhammed’in Nübüvveti I
14 Hz. Muhammed’in Nübüvveti II
15 Yahudi, Hristiyan ve İslam Teolojisinde Ahiret Konuları I
16 Yahudi, Hristiyan ve İslam Teolojisinde Ahiret Konuları II
17 Çalışma Haftası
18 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Reading the sacred text : an introduction to Biblical studies / an introduction to Biblical studies V. George Shillington; London: T & T Clark, 2002.
2. The encyclopedia of religion / ed. Mircea Eliade. -- New York : The Macmillan Co., 1987.
3. Islam and Christian theology : a study of the interpretation of theological ideas in the two religions John Windrow Sweetman. -- London : Lutterworth Press, 1945.
4. Understanding Jewish theology : classical issues and modern perspectives / ed. Jacob Neusner. -- New York : Ktav Publishing House, 1973.
5. Tebsıratü'l-edille / Ebü'l-Muin Meymun b. Muhammed b. Muhammed el-Hanefi Nesefi, 508/1115 ; thk. Salame Claude. -- Dımaşk : Institut Français de Damas, 1990
6. The Holy Bible : containing the old and new testaments; Oxford : Oxford University, [t.y.] 1048 s. 7. Biblical theology of the old and new testaments / Brevand S. Childs. -- Minneapolis : Fortress Press, 1993;
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^