Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL351 Recitation of The Qur'an and Tajwid V Zorunlu 3 5 4
Dersin Amacı
Kur'an-ı Kerimi, tecvid ahkamına uygun şekilde yüzüne ve ezber olarak doğru okumak; ibadetlerde ve çeşitli dini merasimlerde okunabilecek bazı aşr-ı şeriflerin ezberlenmesi.
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenciler, bazı sure ve aşr-ı şerifleri ezbere okur.
2 Öğrenciler Kur’ân’ın her yerini talim kurallarına göre okuma kabiliyeti kazanır.
3 Öğrenciler Âsım Kıraati’nin özelliklerini öğrenir.
4 Öğrenciler, Kur’ân-ı Kerîm’i kurallarına uygun olarak akıcı bir biçimde yüzüne okuyabilme yeteneklerini geliştirir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bazı sûrelerin usulüne uygun yüzüne okunması, bazı aşr-ı şeriflerin ezberlenmesi ve Âsım Kıraati’nin özelliklerinin öğretilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ezber: Şuarâ 192-199. Tecvid tahlilleri.
2 Âsım Kıraati'nin Özellikleri-1.
3 Ezber: Abese 1-16. Tecvid Tahlilleri.
4 Âsım Kıraati'nin Özellikleri-2.
5 Ezber: Tekvîr 15-29. Tecvid tahlilleri.
6 Âsım Kıraati'nin Özellikleri-3.
7 Ezber: el-Hâkka. Tecvid tahlilleri.
8 Çalışma Haftası
9 Ara Sınav
10 Âsım Kıraati'nin Özellikleri-4.
11 Ezber: Şuarâ 51-53. Tecvid tahlilleri.
12 Ezber: Âl-i İmrân 7-9. Tevid tahlilleri.
13 Ezber: Neml 89-93; Fâtır 29-32. Tecvid tahillleri.
14 Ezber: Enfâl 1-4. Tecvid tahlilleri.
15 Ezber: Bakara 185; Duhân 1-8; Kadir 1-5. Tecvid tahlilleri.
16 Ezber: Bakara 1-5. Tecvid tahlilleri.
17 Çalışma Haftası
18 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Temel, Nihat, Kıraat ve Tecvid Istılahları. Çollak, Fatih, Hafs Rivayetiyle Gelen Muhtelif Vecihler ve Hüccetleriyle Asım Kıraatı. Sarı, Mehmet Ali, Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları. Karaçam, İsmail, Kur'ân-ı Kerîn Faziletleri ve Okuma Kaideleri. Çetin, Abdurrahman, Kur’ân Okuma Esasları. Temel, Nihat, Kısa Sureler sesli yayın (CD).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders takriri ve öğrencinin tilavetinin dinlenmesi.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^