Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL215 Psychology of Religion Zorunlu 2 3 4
Dersin Amacı
Din psikolojisi disiplininin temel kavramlarını, ekollerini, önemli ismlerini tanıtmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. VEYSEL UYSAL
Öğrenme Çıktıları
1 5-parapsikoloji, psikopatoloji gibi konuları öğrenir
2 4-gelişim dönemleri ve din konusunu öğrenir
3 3-Freud, Jung, James, Adler, Frankl, Fromm, Maslow gibi isimleri öğrenir
4 2-din bağlamında genel psikoloji teorilerini öğrenir
5 1-psikolojik bakış açısını öğrenir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
psikoloji din ilişkisini, din üzerine psikoloji literatürünü, dinin lehinde ve aleyhindeki psikolji teorilerini incelemek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Din psikolojisinin konusu
2 Din psikolojisinin araştırma metotları
3 Dini inanç, düşünce, duygu
4 ibadet ve ritüeller
5 Psikanaliz ve din: Freud1
6 Psikanaliz ve din: Freud2
7 Psikanaliz ve din: Jung, Adler, Fromm
8 Ara Sınav
9 çalışma haftası
10 Psikanaliz ve din: Maslow, Piaget, Kohlberg
11 parapsikoloji ve din 1
12 parapsikoloji ve din 2
13 din değiştirme 1
14 din değiştirme 2
15 din ve ruh sağlığı
16 din ve ruh sağlığı
17 Çalışma haftası
18 final haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ali Köse, Freud ve Din, İz Yay. 2000
Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, Çamlıca Yay. 2003
Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, TDV Yay. 2001
Ali Köse, Neden İslamı Seçiyorlar: Müslüman olan ingilizler üzerine psikososyolojikk
bir inceleme, İz Yay. 2008
Nils Holm, Din Psikolojisine Giriş, İnsan Yay. 2001
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
teorik okuma ve ödev hazırlama
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Ev Ödevi 2 12 24
Toplam 32 36 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12222132122000000
ÖÇ 21123232333000000
ÖÇ 33322223122000000
ÖÇ 42232321233000000
ÖÇ 52132123222000000

^