Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL216 Methodology of Islamic Jurisprudence Zorunlu 2 4 5
Dersin Amacı
Usûl-i fıkıh ilminin ana karakteristiklerini ve furû-i fıkıhla ilişkisini tanıtmak; İslam hukuk metodolojisinin ana konularını tanıtmak
Öğrenme Çıktıları
1 İslam hukukunun ana kaynaklarından alınan örnekleri İslam hukuk usûlünün prensiplerini kullanarak analiz eder.
2 İslam hukukunun bazı ikincil kaynakları arasında karşılaştırma yapar.
3 İslam hukuk usûlünün bilgi kaynaklarını bilir ve onların ortaya çıkış sürecini hatırlar.
4 İslam hukuk usûlünün terminolojisini bilir.
5 Öğrenci, İslam hukukunun kaynaklarını bilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Usûl-i fıkıh ilminin ana karakteristikleri ve furû-i fıkıhla ilişkisini tanıtılır; İslam hukuk metodolojisinin ana konuları tanıtılır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İslam hukuk usûlüne giriş
2 İslam hukuk usûlünün literatürü ve tarihi
3 Kaynak kavramı ve kaynak çeşitleri
4 Kur’an, sünnet, sahabe kavli ve amel-i ehl-i Medine
5 İcma ve kıyas
6 İstihsan, maslahat ve sedd-i zerâi
7 Istıshab, örf ve şer‘u men kablena
8 Ders çalışma haftası
9 Vize haftası
10 Hüküm ve hâkim kavramları
11 Teklifî hükümler
12 Vad‘î hükümler
13 Mahkum aleyh ve ehliyet kavramları
14 Mahkum bih kavramı
15 Kaynaklardan hüküm çıkarma metodları
16 İctihad kavramı ile ilgili terimler
17 Ders çalışma haftası
18 Final haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Zekiyüddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, trc: İbrahim Kafi Dönmez, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
Fahrettin Atar, Fıkıh Usûlü, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, soru-cevap, farklı yaklaşımların tartışılması
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^