Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL346 History of Islamic Philosophy Zorunlu 3 6 6
Dersin Amacı
İslam medeniyetinde felsefe geleneğinin tarihsel gelişimini varlık, bilgi ve değer problemleri açısından ele alarak başlangıcından İbn Sina'ya kadar incelemek.
Öğrenme Çıktıları
1 İslam felsefesinin güncel anlamını değerlendirme becerisi edinmek
2 İslam felsefe geleneği hakkında yaratıcı bir görüş edinmek
3 İslam filozoflarının görüşlerini eleştirel bir biçimde analiz edebilmek
4 Başlıca felsefe problemleri hakkında açık seçik bir kavrayış sahibi olmak
5 İslam felsefe akımları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Giriş: İslâm Düşüncesi ve Felsefî Boyutları
2 İslam Medeniyetinde İlmî ve Fikrî Faaliyeti Doğuran ve Geliştiren Etmenler
3 Tercüme Faaliyetleri
4 Kindî ve Metafiziği
5 Fârâbî: Felsefî Şahsiyeti, Eserleri, Mantık ve Bilim Anlayışı
6 Fârâbî Metafiziği: Ontoloji, Kozmoloji ve Ahlâk
7 Fârâbî’nin Siyaset ve Din Teorisi
8 Çalışma Haftası
9 Vize Sınavı
10 İbn Sînâ: Felsefî Şahsiyeti, Eserleri ve Felsefe Tarihindeki Yeri
11 İbn Sînâ: Metafizik ve Psikoloji
12 Gazzâlî ve Felsefî Serüveni
13 Gazzâlî’nin Filozofları Eleştirisi
14 İbn Rüşd: Felsefî Şahsiyeti, Eserleri ve Felsefe Tarihindeki Yeri
15 İbn Rüşd: Din-Felsefe İlişkisi
16 Şihâbüddîn Sühreverdî ve İşrâkîlik
17 Çalışma Haftası
18 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, trc. Kasım Turhan, İstanbul: Şa-To Yayınları 2005 Peter Adamson, Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, trc. Cüneyt Kaya, İstanbul: Küre Yayınları 2007 Seyyid Hüseyin Nasr, Oliver Leaman (ed.), İslâm Felsefesi Tarihi, I-III, trc. Şamil Öçal, Hasan Tuncay Başoğlu, İstanbul: Açılım Kitap 2007. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İslam Felsefesiyle ilgili maddeler. İslam Filozoflarından Seçme Metinler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders anlatma, klasik metin okuma ve tartışma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^