Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL352 Recitation of The Qur'an and Tajwid VI Zorunlu 3 6 4
Dersin Amacı
Kur'an-ı Kerimi, tecvid ahkamına uygun şekilde yüzüne ve ezber olarak doğru okumak; ibadetlerde ve çeşitli dini merasimlerde okunabilecek bazı aşr-ı şeriflerin ezberlenmesi.
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenciler, bazı aşr-ı şerifleri ezbere okur.
2 Öğrenciler Kur’ân’ın her yerini talim kurallarına göre okuma kabiliyeti kazanır.
3 Öğrenciler konularına göre aşr-ı şerif okuyabilir.
4 Öğrenciler, konuya uygun aşr-ı şerifler okumanın önemini bilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bazı sûrelerin usulüne uygun yüzüne okunması ve bazı aşr-ı şeriflerin ezberlenmesi; Kur’ân-ı Kerîm’i okuma seyirleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ezber: Âl-i İmrân 185-186; Nisâ 78-80.
2 Hadr, Tedvîr, Tahkîk.
3 Ezber: Rûm 20-21; Furkân 74-77.
4 Dudak Talimi.
5 Ezber: Şûrâ 51-53; Zuhruf 1-4.
6 Okuyuş Hataları/Lahn.
7 Ezber: Âl-i İmrân 144-148; Tevbe 128-129; Ahzâb 21, 41-48…
8 Çalışma Haftası
9 Ara Sınav
10 Temsîlî Kıraat.
11 Ezber: Tevbe 36.
12 Kıraat İhtilaflarına Genel Bir Bakış.
13 Ezber: Fâtır 27-28; Ankebût 41-45; Zümer 8-9.
14 Kur'ân'ın faziletleri ile alakalı bazı hadis rivayetleri.
15 Ezber: Bakara 148; Nisa 29.
16 Ezber: Bakara 255; Tevbe 51; Yûnûs 57; İsrâ 82; Tâhâ 25-28; Şuarâ 78-89.
17 Çalışma Haftası
18 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Temel, Nihat, Kıraat ve Tecvid Istılahları. Çollak, Fatih, Hafs Rivayetiyle Gelen Muhtelif Vecihler ve Hüccetleriyle Asım Kıraatı. Sarı, Mehmet Ali, Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları. Karaçam, İsmail, Kur'ân-ı Kerîn Faziletleri ve Okuma Kaideleri. Çetin, Abdurrahman, Kur’ân Okuma Esasları. Temel, Nihat, Kısa Sureler sesli yayın (CD).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders takriri ve öğrencinin tilavetinin dinlenmesi.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^