Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL448 Philosophy of Religion Zorunlu 4 8 5
Dersin Amacı
Dinfelsefesindeki temel kavramların, tartışma konularının ve inceleme yöntemlerinin tanınması.
Öğrenme Çıktıları
1 Modern tartışmaların klasik İslam Kelamı ve teolojisindeki problemlerle ilişkisini kurar.
2 Kötülük problemi ile ilgili argümanları tahlil eder.
3 Dinî çeşitliliğin doğurduğu belli başlı problemlerin farkına varır.
4 Tanrı'nın varlığı lehine ve aleyhine belli başlı argümanları ifade eder.
5 Öğrenci, dine sosyal bilimsel, teolojik ve felsefî yaklaşımlar gibi muhtelif yaklaşımları birbirinden ayırdedebilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste teist dinlere odaklanarak, dinî inançlar felsefî bir bakışla incelenip belli başlı müzakere konularındaki temel kavramlar ve argümanlar izah edilecektir. Akıl ve iman ilişkileri, dinî bilginin kaynağı olarak dinî tecrübe, Tanrı'nın varlığı lehine ve aleyhine kurulan argümanlar, din dili, mucizeler ve ilâhî inayet gibi konular müzakere edilen konular arasında yeralmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Din felsefesinin mahiyeti ve komşu disiplinlerle ilişkilerinin belirtilmesi
2 İman ve akıl ilişkileri (1) katı akılcılık, (2) imancılık ve (3) eleştirel akılcılık
3 Dinî Tecrübe
4 Tanrı'nın Sıfatları/ Tanrı Nasıl bir şeydir?
5 Tanrı'nın varlığı lehine deliller I
6 Tanrı'nın varlığı lehine deliller II
7 Kötülük problemi I
8 Çalışma Haftası
9 Ara Sınav
10 Kötülük problemi II
11 Mucizeler ve tabiî düzen
12 Tanrı hakkında konuşmak ve din dili I
13 Tanrı hakkında konuşmak ve din dili II
14 Din ve bilim ilişkileri
15 Dini çeşitliliğe yaklaşımlar I
16 Dini çeşitliliğe yaklaşımlar II
17 Çalışma Haftası
18 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Michael Peterson, William Hasker, et alii., Reason and Religious Belief: an Introduction to the Philosophy of Religion (New York & Oxford: Oxford University Press, 2003) Michael Murray and Michael Rea, An Introduction to the Philosophy of Religion (Cambridge & New York: Cambridge University Press, 2008)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Derste öğrencilere, ilgili konularda başlangıç bilgisi sunulmakla birlikte, öğrencilerin dersin işlenmesine ve argümanların tahlil edilmesine katılması beklenmektedir. Bu dersteki tartışmaları dinler tarihi, kelam ve İslam felsefesi gibi diğer derslerde öğrendikleri ile ilişkilendirmeleri teşvik edilecektir.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 2 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Toplam 44 37 128
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^