Lisans - Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu - Takı Tasarımı
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TAT101 Temel Sanat Eğitimi I Zorunlu 1 1 7
Dersin Amacı
Tasarım öncesi,düzgün çizebilme,malzemeye göre çizim yapma(ahşap,cam,metal,taş)gibi,açık koyuluk,perspekfifi algılayabilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. ÇİMEN BAYBURTLU
Öğrenme Çıktıları
1 Kazanılan bilgilerin paylaşılması
2 Bilgilerin tasarımın özelliğine göre yeniden gözden geçirilmesi..
3 Karşılıklı interaktif bir biçimde bilgilerin paylaşılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda teknolojik ve tasarım olgularının çeşitlendirilmesi
4 bu yöntem dahilinde yeni alanla ilgili bilgilerin kazandırılması ve öğrencilerin bu alana doğru yönlendirilmesi.
5 Derslerin aynı zamanda öğrencinin görme ve yeni biçimler kazanma metoduna göre takip edilmesi.
6 Derslerin klasik metoda göre işlenmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1-Çizim ile ilgili temel bilgilerin verilmesi,
2-Çizim ile ilgili temel bilgilerin verilmesi,
3-Öğrencinin yetenek ve yetkinliğinin geliştirilmesi,
4-Öğrencinin yetenek ve yetkinliğinin geliştirilmesi
5-Madde ve malzemenin nitelik ve etkilerinin araştırılması
6-Nokta, çizgi,
7-Nokta, çizgi,
8-Yön, biçim, olgu,
9-Yön, biçim, olgu,
10-Doku,
11-Doku
12-Espas, hareket,
13-Espas, hareket,
14-ışık, gölge gibi temel sanat elemanlarının
15-Işık, gölge gibi temel sanat elemanlarının
16-Takı tasarımına yönelik plastik araştırma ve uygulamaları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 çizim tekniklerinin gösterilerek anlatılması ve bu çizim tekniklerinin uygulamaya dahil edilmesi. Karakalem çizim tekniğini kullanarak somut objeleri belli bir kompozisyon dahilinde kompoze etme. Anlatılanların uygulanması..
2 Çizimle ilgili temel bilgilerin verilmesinin yanında, bu çizim tekniklerinin başlanıldığı modele göre uygulanması. Anlatılması ve gösterilmesi. Farklı çizim tekniklerinin olduğunun gösterilmesi ve o modelin takip edilmesi. Anlatılanların karakalem ve kağıt yardtımıyla ifade edillmesi.
3 Öğrencilerin yetenek ve yetkinliğinin düzeylerinin belirlenmesi için yöntemlerin geliştirilmesi. Bu yöntemlere göre yine karakalemle kağıda anlatılanların uygulanması.
4 Yetenek geliştirme programına devam edilmesi. Yeteneğin ne olduğunu ve onun nasıl geliştirileceğinin anlatılması. Anlatılan konuların uygulamalı olarak herhangi birn konu dahilinde gösterilmesi
5 Madde ve malzemenin tanınması için detaylı araştırma. Kullanılacak malzemelerin tanınması için uygulamalı gösterim.
6 Nokta, çizgi gibi kavramların anlatılması. Bu kavramların uygulanması
7 Nokta, çizgi formülasyonuna devam edilmesi. Nokta çizgi kavramına uygun çizimlerin yapılması..
8 Yön, biçim olgularının ne anlama geldiğinin anlatılması Uygulamay geçilmesi.
9 Yön, biçim, olgu kavramlarının kavramsal ifadelerinin yapılmasına devam edilmesi. Uygulamaya devam edilmesi..
10 doku kavramının izahın dokunun uygulanması.
11 Doku anlatımına devam edilmesi. Doku ifadelerinin gösterilmesi.
12 Espas, harekete gibi kavramların anlatılması. Kavramların uygulanması ve gösterilmesi...
13 Espas, hareket kavramının anlatılmasına devam edilmesi.. Kavramların uygulanması ve gösterilmesi...
14 Işık, gölge gibi temal sanat elemanlarının anlatılması. Uygulama yapılması..
15 Işık gölge elemanlarının anlatımına devam edilmesi.. Uygulamaya devam edilmesi..
16 Takı tasarımına yönelik uygulamaların yapılması.. Uygulamaların gösterilmesi, teşhir edilmesi..
17 final exam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Temel Sanat Eğitimi, Özer Kabaş, DGSA Yayınları, İstanbul
Temel Sanat Eğitimi, Oya Abacı, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2007
Temel Sanat Eğitimi, Nevide Gökaydın, Moss Yayınevi,
Zahit Büyükişleyen, Sanat Eğitimi, Meteksan Yayınevi, İstanbul,1977
John Berger, Görme Biçimleri, Metis yay.1986


Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Uygulama, Göstererek anlatma ve sunum
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Ödev Sunma130
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 6 4 24
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 6 5 30
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 6 5 30
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 6 3 18
Ara Sınav Hazırlık 6 4 24
Final Sınavına Hazırlanma 6 2 12
Ev Ödevi 6 3 18
Proje 0 0 0
Araştırma Sunumu 6 2 12
Atölye 0 0 0
Toplam 48 28 168
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12000000000000000
ÖÇ 23000000000000000
ÖÇ 32000000000000000
ÖÇ 43000000000000000
ÖÇ 53000000000000000
ÖÇ 63000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^