Lisans - Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu - Takı Tasarımı
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TAT104 Genel Jeoloji Zorunlu 1 2 4
Dersin Amacı
Taşların oluşumu özelliklerini tanımak, bölgeleri tanımak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. SEZAİ KIRIKOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Jeolojik olaylar ve yapılar
2 Magmatizma ve magmatik kayalar
3 Fosil ve evrim
4 Mineraller ve iç yapıları
5 Yeryüzünün iç yapısını tanıma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1-Kaya yapıcı mineraller ve içyapıları,
2-Yerkürenin içyapısı,
3- Yeryüzü ve yeryüzü şekilleri,
4- Magmatizma ve magmatik kayalar,
5- Sedimentasyon ve sedimenter kayalar,
6- Metamorfizma ve metamorfik kayalar,
7- Çökelme ortamları,
8- Stratigrafi ve prensipleri,
9- Fosiller ve evrim,
10- Yapısal jeoloji (kıvrımlar, faylar, çatlaklar),
11- Jeolojide zaman kavramı,
12- Levha tektoniği,
13- Levha sınırlarında gelişen jeolojik olaylar ve yapılar,
14- Deprem ve nedenleri
15- Tsunami
16- Jeolojik haritalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Kaya yapıcı mineraller ve içyapılar kayaçların mikroskop altında incelemek
2 Yerkürenin içyapısı
3 Yeryüzü ve yeryüzü şekilleri
4 Magmatizma ve magmatik kayalar
5 Sedimentasyon ve sedimenter kayalar
6 Metamorfizma ve metamorfik kayalar
7 Çökelme ortamları
8 Ara sınav
9 Stratigrafi ve prensipleri
10 Fosiller ve evrim Fosilleri mikroskop altında incelemek
11 Yapısal jeoloji (kıvrımlar, faylar, çatlaklar)
12 Jeolojide zaman kavramı
13 Levha tektoniği
14 Levha sınırlarında gelişen jeolojik olaylar ve yapılar
15 Deprem ve nedenleri
16 çalışma haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Klein, C. and Hurlbut Jr. C. S. “Manual of Mineralogy”. John Wiley & Sons, Inc. 1993.
İhsan KETİN, GENEL JEOLOJİ-YERBİLİMLERİNE GİRİŞ, İTÜ VAKFI.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Görsel anlatım, arazi araştırması
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 6 4 24
Laboratuvar 6 4 24
Ara Sınav Hazırlık 2 3 6
Final Sınavına Hazırlanma 2 3 6
Araştırma Sunumu 3 5 15
Alan Çalışması 2 7 14
Toplam 21 26 89
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10321000100000000
ÖÇ 20333003000000000
ÖÇ 30000000001000000
ÖÇ 40000003100000000
ÖÇ 50000003100000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^