Lisans - Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu - Takı Tasarımı
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDI172 Mesleki İngilizce II Zorunlu 1 2 5
Dersin Amacı
İngilizceyi normal hızda konuşulduğunda anlayabilme, Anlaşılır bir şekilde İngilizce konuşabilme, İngilizce bir parçayı sesli ve sessiz okuduğunda doğru olarak anlayabilme, Duygu, düşünce ve izlenimlerini yazıyla açık ve anlaşılır bir şekilde İngilizce ifade edebilme, İngilizcenin konuşulduğu ülkelerin kültür değerlerinin farkında olma, İngilizce iletişim kurmaya istekli olma, Farklı kültür ve kültür değerlerini hoşgörü ile karşılayabilme.
Öğrenme Çıktıları
1 They can read and understand even the complex active or passive sentences, and tell or give the answers of any technical complex paragraphs, texts, or fill in the blanks according to the given subjects on their fields.
2 They have learnt more prefixes and suffixes generally used in adverbs, verbs, nouns and adjectives.
3 The students have learnt telling about themselves, their feelings and their social activities, and they can describe the things and rooms or how to go from somewhere to the other.
4 They can make situational dialogues with anyone abroad.
5 They can understand the main ideas of the long texts, and make the word formation.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenciler, İngilizce’ye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temelleri .konuları oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Revision of grammatical order system ; nouns, pronouns, prepositions, object of prepositions, verbs, adverbs, determiners.
2 Germstones: diamond, emerald etc. their gravity etc..All types of If Conditionals/ Relative Clauses Common Stative Passive Verbs + Prepositions..
3 Translation from English into Turkish...Vocational Schools : an important and useful text in Wikipedia.
4 Pandora.. a very famous jewellery company built in Denmark in 1992..(a text from a brochure) translation from Turkish into English
5 Noun clauses, punctuations in noun-relative-adjective-adverbial clauses
6 The Oldest Wire Wrapping Techniques..Understanding the passage and talking on it
7 Essencial Tools In Jewellery..Understanding the text..translation in the class. (motomot=literally)
8 Essencial Tools In Jewellery..Understanding the text..translation in the class. (motomot=literally)
9 The Early Ornaments : Understanding the text , answering the questions,and making comparisons.
10 Giant Gold Machines : Understanding the text..translation into Turkish in the class..
11 Great Discoveries and Inventions : understanding the text with complex adjective clauses including every tense both active and passive sentences and complex relatives.
12 More studies with complex adverbials..
13 The Heart Chackra..Romancing The Stones : Understanding the text..fully grammatical mixture of the language.
14 Kinesiology In Jewellery Design..Understanding the text..and answering the given questions and literally translation of the text into the native language.
15 Understanding the passage and talking on it
16 Understanding the passage and talking on it
17 final exam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Understanding/Fundamental English Grammar (Betty S. Azar)
Start/Learn/Study English For Science (A. R. Bolitho& P. L. Sandler)
Focuses (taken from Norma D. Mullen and P. Charles Brown)
Texts from Wikipedia
Brochures from personal sources.
Documents taken from the several jewellery centres
English For Turks (E. Ören)
Oxford /Redhouse/Longman Dictionaries
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım,Uygulama,Ödev hazırlama, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Ara Sınav Hazırlık 2 15 30
Final Sınavına Hazırlanma 2 20 40
Toplam 18 39 126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000020000000
ÖÇ 20000000020000000
ÖÇ 30000000020000000
ÖÇ 40000000020000000
ÖÇ 50000000020000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^