Lisans - Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu - Takı Tasarımı
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TAT209 Sanat Tarihi Zorunlu 2 3 3
Dersin Amacı
Tasarımı yapabilmek sanatsal alt yapı gerektirmektedir. Alt yapıyı oluşturularak,İyi tasarımlar yapabilmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. ÇİMEN BAYBURTLU
Öğrenme Çıktıları
1 Sanatçının önemi ve özelliklerini bilme becerisi
2 Sanatçının önemini benimseme becerisi
3 20.yy.Sanat akımları özelliklerini,anlama,anlatma özelliklerini kavrayabilme becerisini geliştirme
4 Sanat akımlarının sanatsal çalışmalara yapmış olduğu etkileri uygulama becerisi
5 Sanat akımları hakkında bilgi edinme becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1-Sanat nedir? Sanatın doğuş nedenleri? Sanat tarihinin önem
2-Mezopotamya uygarlıkları; (Sümerler, Akadlar, Asurlar, Babiller), Mısır
3-Anadolu Uygarlıkları (Hititler, Frigya, Lidya, Urart)
4- Yunan, Roma, Bizans Sanatı ,Gotik Dönem
5-Rönesans ve Giotto,
6- Barok (1600-1700), Rokoko (1700-1800), Neo Klasik Dönem (1770-1830)
7- Romantizm ve Akademik Sanat, Simgecilik, Realizm, Barbizon Okulu’nun önemi, Empresyonizm, Art Nouveau
8- Modernizm (1900-1970) Post Empresyonizm, Fovizm, Kübizm,
9- Bauhaus ve Bauhaus felsefesinde Türkiye’de kurulan Okul
Ekspersyonizm ve Soyutlama
10- ”Dadaizm, Fütürizm¨, Neo-Stijl Grubu¨, ”Sürrealizm,
11- Modern Sanat, Soyut Dışavurumculuk, Soyut Sanat, Pop Art, Op Art,
Yeni Gerçekçilik, Happening, Kinetik Art,
12- Geç Resimde Soyutlama, Soyut Sanat, Minimal Sanat, Kavramsal
Sanat, Mail Art, Land Art, Body Art, Performans Sanatı, Fluxus, Junk
Art, Grafitti Art
13- Yeni Tasarımcıların 20.yüzyıl takısına bakışı
14- Farkına Varma ve Filozofik Zeminin Hazırlanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Sanat nedir? Sanatın doğuş nedenleri? Sanat tarihinin önemi
2 Mezopotamya uygarlıkları; (Sümerler, Akadlar, Asurlar, Babiller), Mısır
3 Anadolu Uygarlıkları (Hititler, Frigya, Lidya, Urart)
4 Yunan, Roma, Bizans Sanatı ,Gotik Dönem
5 Rönesans ve Giotto,
6 Barok (1600-1700), Rokoko (1700-1800), Neo Klasik Dönem (1770-1830)
7 Romantizm ve Akademik Sanat, Simgecilik, Realizm, Barbizon Okulu’nun önemi, Empresyonizm, Art Nouveau
8 Modernizm (1900-1970) Post Empresyonizm, Fovizm, Kübizm,
9 Bauhaus ve Bauhaus felsefesinde Türkiye’de kurulan Okul Ekspersyonizm ve Soyutlama
10 ”Dadaizm, Fütürizm¨, Neo-Stijl Grubu¨, ”Sürrealizm,
11 Modern Sanat, Soyut Dışavurumculuk, Soyut Sanat, Pop Art, Op Art, Yeni Gerçekçilik, Happening, Kinetik Art,
12 Geç Resimde Soyutlama, Soyut Sanat, Minimal Sanat, Kavramsal Sanat, Mail Art, Land Art, Body Art, Performans Sanatı, Fluxus, Junk Art, Grafitti Art
13 Yeni Tasarımcıların 20.yüzyıl takısına bakışı
14 Farkına Varma ve Filozofik Zeminin Hazırlanması
15 Farkına Varma ve Filozofik Zeminin Hazırlanması
16 çalışma haftası
17 yıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Projeksiyon,

Kaynak Kitaplar:Dünya Sanat Tarihi- Adnan Turani, Remzi Kitabevi
Sanatın Öyküsü- E.H. Gombrich, Remzi Kitabevi
Sanatın Tarihi, Özkan Eroğlu, Kolaj Yayınları
Sanat Birikimi- Özkan Eroğlu, Artist
Modern Sanat- Michel Ragon, Hayalbaz Yayınları
Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Heinrich Wölfflin, Remzi Kitabevi
1960 Sonrası Sanat-Semra Germener, Kabalcı Yayınları
Modernizmden Postmodernizme Sanat- Mehmet Yılmaz, Ütopya Yayınları
Sanat Sözlüğü, Nimet Keser, Ütopya Yayınları
Sanat nedir- Tolstoy
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Görsel anlatım,Soru cevap, Anlatım, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli Anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 2 4
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 5 5
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 5 5
Ara Sınav Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Ev Ödevi 1 15 15
Araştırma Sunumu 1 20 20
Toplam 8 67 69
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13033000000000000
ÖÇ 22020000000000000
ÖÇ 30022000000000000
ÖÇ 42000000000000000
ÖÇ 53003000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^