Lisans - Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu - Takı Tasarımı
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TAT213 Uygarlık Tarihi Zorunlu 2 3 3
Dersin Amacı
Eski uygarlıkların yaşam tarzı.düşünce yapısını inceler
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. ÇİMEN BAYBURTLU
Öğrenme Çıktıları
1 Anadolu uygarlıklarını bilmek,Yapılacak tasarıma zenginlik kazandıracağını bilmenin önemini kavramak
2 İyi bir tasarımda,uygarlıkların etkisini yansıtabilmeyi öğrenme
3 Tasarım öncesinde farklı bakabilme
4 Uygarlıkların yaşam tarzları ve farklı düşünebilme
5 Eski uygarlıklar hakkında bilgi sahibi olabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1-Uygarlık tarihine genel bir bakışın
2-Erken dönem insan topluluklarının yaşamı
3-Düşünme biçimleri
4-Yerleşik düzene geçilmesi
5-Ortaya çıkan farklı toplumsal örgütlenmeler
6- İnsanlığın düşünce yapısında ve yaşama biçiminde beliren dönüşümler ele alınmaktadır
7-Uygarlık tarihinin dönemselleştirilmesi
8-İnsan topluluklarının yerleşik düzene geçişleri
9-Soyut ve somut düşüncelerin gelişimi
10-Yerleşik düzene geçen uygarlıklarda siyasi ve dini düşünce
11-Yunan uygarlığında kölelik
12-Vatandaşlık kavramı
13-Rönesans, Reform ve Fransız ihtilali
14-Uygarlıkların Tasarıma etkisinin vurgulanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Uygarlık tarihine genel bir bakışın
2 Erken dönem insan topluluklarının yaşamı
3 Düşünme biçimleri
4 Yerleşik düzene geçilmesi
5 Ortaya çıkan farklı toplumsal örgütlenmeler
6 İnsanlığın düşünce yapısında ve yaşama biçiminde beliren dönüşümler ele alınmaktadır
7 Uygarlık tarihinin dönem selleştirilmesi
8 İnsan topluluklarının yerleşik düzene geçişleri
9 Soyut ve somut düşüncenin gelişimi
10 Yerleşik düzene geçen uygarlıklarda siyasi ve dini düşünce
11 Yunan uygarlığında kölelik
12 vatandaşlık kavramı
13 Rönesans, Reform ve Fransız İhtilali
14 -Uygarlıkların Tasarıma etkisinin vurgulanması
15 Uygarlıkların Tasarıma etkisinin vurgulanması
16 çalışma haftası
17 yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kaynak Kitaplar

Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, I. Cilt İlkçağ: Doğu, Yunan, Roma – Server Tanilli, Adam yayınları
Uygarlık Tarihi – Ivar Lıssner, Noktakitap
Düşünce Tarihi 1 – Afşar Timuçin, Bulut Yayıncılık
Tarih Sümer’de Başlar – Samuel Noah Kramer, Kabalcı yayınları
İnsanlığın Tarihi – Andre Rıbard, Say Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım,Uygulama,Ödev hazırlama, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli Anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 2 4
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 10 10
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlanma 1 5 5
Ev Ödevi 1 20 20
Araştırma Sunumu 1 20 20
Toplam 8 72 74
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10100000000000000
ÖÇ 20200000000000000
ÖÇ 30200000000000000
ÖÇ 40300000000000000
ÖÇ 50300000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^