Lisans - Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu - Takı Tasarımı
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PSK270 Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 4 3
Dersin Amacı
Bireyler sosyal olgular ve insan ilişkilerinin beşeri başarısızlığının bilincine varabilirlerse, uygar birey olarak kendilerine ve topluma olumlu katkıları olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. BARBAROS ŞANSAL
Öğrenme Çıktıları
1 Bireylerin insan ilişkilerindeki farkındalığı bilmesi
2 Başarı ve başarısızlığı etkileyen etkenlerin sosyal olgular olduğunu bilir
3 Sosyal psikolojinin kişi ve çevre etkileşiminde olmasını bilme
4 Bireyin davranışlarını sosyal ve kültürel düzeyde inceleyebilme becerisi
5 Çevre faktörlerin birey üzerindeki etkisini inceleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1-Sosyal psikoloji toplum içinde bireyin davranışlarını ele alan bilimdir.
2-Bireyin davranışlarını sosyal ve kültürel ortam içinde inceler
3-Sosyal etkileşim ve çevresel faktörler üzerinde durur.
4-Temel amaç, birey düzeyinde anlamak ve açıklamaktır.
5-Sosyoloji, çalıştığı olayları toplum düzeyinde inceler,
6- Sosyal psikolojide ise araştırma birimi kişi-çevre etkileşimidir
7- Bireyin davranışı, bu etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkar.
8- Sosyal olgular başarı veya başarısızlığı etkiler
9-Bireyler bu etkileşimin olumlu/olumsuz farkında olurlar
10-İnsan ilişkileri,bireylerin yaşamındaki başarı yada başarısızlığı etkiler
11-Bireyler,insan ilişkilerinin değerinin farkında olmalılar
12-Bireyler,İnsan ilişkileri ve sosyal olguların etkilerinin altında yatan nedenlerin farkında olmalılar
13-Bireyler,Farklı meslek ve kültür grubunda olursalarda,bu farkındalık başarı yada başarısızlıklarını etkiler
14- Sosyal psikoloji, kişilerin uygar bir birey olarak kendilerine ve yaşadıkları topluma olumlu katkılar sağlamasına yardımcı olacaktır.


Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Sosyal psikoloji toplum içinde bireyin davranışlarını ele alan bilimdir.
2 Bireyin davranışlarını sosyal ve kültürel ortam içinde inceler
3 Sosyal etkileşim ve çevresel faktörler üzerinde durur
4 Temel amaç, birey düzeyinde anlamak ve açıklamaktır.
5 Sosyoloji, çalıştığı olayları toplum düzeyinde inceler,
6 Sosyal psikolojide ise araştırma birimi kişi-çevre etkileşimidir
7 Bireyin davranışı, bu etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkar.
8 Sosyal olgular başarı veya başarısızlığı etkiler
9 Bireyler bu etkileşimin olumlu/olumsuz farkında olurlar
10 İnsan ilişkileri,bireylerin yaşamındaki başarı yada başarısızlığı etkiler
11 Bireyler,insan ilişkilerinin değerinin farkında olmalılar
12 Bireyler,İnsan ilişkileri ve sosyal olguların etkilerinin altında yatan nedenlerin farkında olmalılar
13 Bireyler,İnsan ilişkileri ve sosyal olguların etkilerinin altında yatan nedenlerin farkında olmalılar
14 Bireyler,Farklı meslek ve kültür grubunda olursalarda,bu farkındalık başarı yada başarısızlıklarını etkiler
15 Sosyal psikoloji, kişilerin uygar bir birey olarak kendilerine ve yaşadıkları topluma olumlu katkılar sağlamasına yardımcı olacaktır.
16 Çalışma haftası
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Richard S.Crutchfield, David Krech - Sosyal Psikoloji Teori ve Sorunlar
2- Mehmet Silah -Sosyal Psikoloji, Davranış Bilimi

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Görsel ve işitsel sunum.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 2 4
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 10 10
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlanma 1 5 5
Ev Ödevi 1 20 20
Araştırma Sunumu 1 20 20
Toplam 8 72 74
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10030000000000000
ÖÇ 20002000000000000
ÖÇ 30030000000000000
ÖÇ 40002000000000000
ÖÇ 50020000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^