Lisans - Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu - Takı Tasarımı
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TAT204 Estetik Zorunlu 2 4 3
Dersin Amacı
İnsanda güzel duygusunu uyandırmak, güzel duygunun yanı sıra estetiğin ön plana çıkmasını amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. ÇİMEN BAYBURTLU
Öğrenme Çıktıları
1 İşle sanatı birleştirebilme sonunda ortaya güzel şeylerin çıkmasını sağlayabilme becerisine sahip olma
2 Sanat ve felsefenin yoyumunu yapabilme
3 Sanat aracılığı ile bireylere katkı sağlayabilmektir
4 Estetiğin uyumunu sağlayabilme
5 Güzel nedir. Güzellüği ortaya çıkarabilme becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1-Genel olarak insanı güzel bir şeye yönelten duyguyu nelerin uyandırdığını belirlemeye çalışan bir felsefe dalıdır.
2-Güzel duygusu güzelin algılanması, hoşa giden şeyin özelliği, yaratma vb. gibi konuları ele alır.
3-Yaşamı yeniden biçimlendirerek onu daha bir yaşanabilir kılmaya çalışır.
4- Bunu da doğayı daha yakından tanımamızı sağlayarak başarır.
5-Bu bağlamda estetik günümüzde başta sanayi de olmak üzere ekonomi, bilimler, psikoanaliz, toplumbilim, ruhbilim, edebiyat ve resim gibi alanlarla bağıntı içindedir.
6-Estetik Sanat tarihi ile de ilişkilidir.
7-Sınav hazırlığı
8-Ara sınav
9-Örnekle Sanayi Estetiği, bir şirketin hazırladığı ürünleri, kullanım uygunluğu, güzellik, üretim kolaylığı ve maliyet fiyatlarının düşürülmesi ölçütlerine göre incelemeyi amaçlayan bir alandır
10- Sanat felsefesinin yaratıcı etkinlikleri belirleme ve geliştirme gibi işlevleri de vardır
11- Böylece sanatlar aracılığıyla bireylerin gelişmelerine de katkı sağlanmaktadır
12- Bu ise toplumun daha iyiye doğru dönüşmesine yardımcı olur.
13-Final sınavı hazırlığı
14-Yıl sonu final sınavı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Genel olarak insanı güzel bir şeye yönelten duyguyu nelerin uyandırdığını belirlemeye çalışan bir felsefe dalıdır.
2 Güzel duygusu güzelin algılanması, hoşa giden şeyin özelliği, yaratma vb. gibi konuları ele alır
3 Yaşamı yeniden biçimlendirerek onu daha bir yaşanabilir kılmaya çalışır
4 Bunu da doğayı daha yakından tanımamızı sağlayarak başarır.
5 Bu bağlamda estetik günümüzde başta sanayi de olmak üzere ekonomi, bilimler, psikoanaliz, toplumbilim, ruhbilim, edebiyat ve resim gibi alanlarla bağıntı içindedir.
6 Estetik Sanat tarihi ile de ilişkilidir.
7 Sınav hazırlığı
8 Ara sınav
9 Örnekle Sanayi Estetiği, bir şirketin hazırladığı ürünleri, kullanım uygunluğu, güzellik, üretim kolaylığı ve maliyet fiyatlarının düşürülmesi ölçütlerine göre incelemeyi amaçlayan bir alandır
10 Sanat felsefesinin yaratıcı etkinlikleri belirleme ve geliştirme gibi işlevleri de vardır
11 Böylece sanatlar aracılığıyla bireylerin gelişmelerine de katkı sağlanmaktadır
12 Böylece sanatlar aracılığıyla bireylerin gelişmelerine de katkı sağlanmaktadır
13 Bu ise toplumun daha iyiye doğru dönüşmesine yardımcı olur
14 Bu ise toplumun daha iyiye doğru dönüşmesine yardımcı olur
15 Bu ise toplumun daha iyiye doğru dönüşmesine yardımcı olur
16 çalışma haftası
17 Yılsonu final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Estetiğe Giriş, George Wilhelm Friedrich Hegel
Estetiğin KIsa Tarihi, Hakkı Hünlar
Estetik, Bedrettin Cömert
Sanat Üzerine Yazılar, Louis Althusser
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Görsel ve işitsel sunum, uygulamalı anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 8 16
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 10 10
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Araştırma Sunumu 1 20 20
Toplam 7 68 76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10003000000000000
ÖÇ 20003000000000000
ÖÇ 30003000000000000
ÖÇ 40003000000000000
ÖÇ 50002000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^