Lisans - Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu - Takı Tasarımı
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TAT208 Mineroloji Zorunlu 2 4 3
Dersin Amacı
Mineral ve kristallerin tanımı,fiziksel ve kimyasal özelliklerini,mekanik davranışlarını ve mineral kapanımlarının incelenmesini amaçlar
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. SEZAİ KIRIKOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Tüm özellikleri bilerek taşları guruplayabilme becerisine sahip olma
2 Minerallerin elektriksel, manyetik ve radyoaktif, sistematik etkilerini öğrenme
3 Minerallerin ve kristallerin kimyasal özelliklerini bilme
4 Minerallerin ve kristallerin fiziksel özelliklerini bilme
5 Kayaçların yapılarını öğrenme becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1-Minerolojinin tanımı ve tarihçesi
2- Mineral ve kristallerin tanımlanması,
3- Minerallerin kimyasal özellikleri
4- Bağlar, katı çözelti, izo-, poli- ve pseudomorfizma
5- Mineral kapanımları,
6- Minerallerin fiziksel özellikleri,
7-Mekanik davranışlar,
8- Minerallerin elektriksel, manyetik özellikleri ve radyoaktivite
9- Silikatlar
10-Ayrıca kristallerin iç yapısı,
11-Krsitallografi, simetri
12-Zonlar, projeksiyonlar, simetri, simetri elemanları
13- Kristal sistemleri,
14- Kristal şekli, ikizlenme konuları dersin içeriğindedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Minerolojinin tanımı ve tarihçesi
2 Mineral ve kristallerin tanımlanması
3 Minerallerin kimyasal özellikleri
4 Bağlar, katı çözelti, izo-, poli- ve pseudomorfizma
5 Mineral kapanımları
6 Minerallerin fiziksel özellikleri
7 Mekanik davranışları,
8 Minerallerin elektriksel, manyetik ve radyoaktif, sistematik mineroloji
9 Silikat yapıları ele alınmaktadır
10 Ayrıca kristallerin iç yapısı,
11 Birim hücre, uzay kafes, krsitallografik kanunlar ve eksenler
12 Zonlar, projeksiyonlar, simetri, simetri elementleri,
13 Kristal sistemleri
14 Kristal şekli, ikizlenme konuları sunulmaktadır.
15 Kristal şekli, ikizlenme konuları sunulmaktadır.
16 Çalışma haftası
17 Yarı yıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mineroloji:Muazzez Çelik KARAKAYA, Mineraloji kitabı
Teknik Mineroloji:Mefail Yeniyol-2010

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Görsel anlatım,Labaratuar,soru cevap
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Laboratuvar 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 8 8
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 8 8
Ara Sınav Hazırlık 1 8 8
Toplam 7 52 80
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12000000000000000
ÖÇ 23002000000000000
ÖÇ 30200000000000000
ÖÇ 40200000000000000
ÖÇ 50320200000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^