Lisans - Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu - Takı Tasarımı
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
IKT375 Ekonomi Zorunlu 3 5 4
Dersin Amacı
Sektörün ekonomi içindeki yerini kavrayabilmek, ekonominin işleyişi hakkında genel bilgiye sahip olmak.
Öğrenme Çıktıları
1 Yabancı sermaye, çok uluslu şirketlerin sistemleri hakkında bilgi edinme
2 Fiyat mekanizmasının işleyişini öğrenme
3 Üretim , üretim maliyetleri ve üretim faktörleri hakkında bilgi edinme
4 Ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisi kavrayabilme
5 Ekonomik sistemler bilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1-Ekonomi, ekonomik düşünceler,
2- Ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisi,
3- Ekonomik sistemler,
4- Nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme
5- Fiyat mekanizmasının işleyişi,
6- Arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimleri,
7- Üretim , üretim maliyetleri ve üretim faktörleri,
8- Tabiat, emek, sermaye, Teşebbüs ve türleri,
9- İşgücü ve işsizlik sorunları,
10-Uluslar arası iş gücü akımları,
11- Bankalar ve para, enflasyon,
12- Deflasyon ve devalüasyon,
13- Yabancı sermaye, çok uluslu şirketler
14- Ticaret borsaları, Elektronik ticaret.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ekonomi, ekonomik düşünceler
2 Ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisi
3 Ekonomik sistemler, 2- Ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisi,
4 Nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme
5 Fiyat mekanizmasının işleyişi,
6 Arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimleri
7 Üretim , üretim maliyetleri ve üretim faktörleri
8 Tabiat, emek, sermaye, Teşebbüs ve türleri
9 İşgücü ve işsizlik sorunları,
10 Uluslar arası iş gücü akımları
11 Bankalar ve para, enflasyon .
12 Deflasyon ve devalüasyon
13 Yabancı sermaye, çok uluslu şirketler
14 Ticaret borsaları, Elektronik ticaret.
15 Ticaret borsaları, Elektronik ticaret.
16 Sınav çalışma haftası
17 yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-) Türkiye Ekonomisi- Prof. Dr. İlker Parasız
2-) Ekonomi Politikası - Teori ve Türkiye Uygulaması - Mahfi EĞİLMEZ
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Görsel ve işitsel sunum.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlanma 1 5 5
Toplam 8 52 94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10020000200000000
ÖÇ 20010000100000000
ÖÇ 30010000100000000
ÖÇ 40020000200000000
ÖÇ 50010000100000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^