Lisans - Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu - Takı Tasarımı
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TAT307 Temel Atölye Bilgisi Zorunlu 3 5 4
Dersin Amacı
Metalin işlenmesini,ona şekil verebilmenin yanısıra,uygulamada kullanılan malzeme ve aletlerin'de tanıtılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları
1 Takı yapımında kullanılan kabartma tekniğini uygulayabilme becerisi
2 Takı yapımında kullanılan teknikleri tanıma
3 Takı yapımında kullanılan malzemeleri tanıma
4 Takı yapımında kullanılan el aletlerini tanıma
5 Takı yapımında kullanılan makinaları tanıma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Takı üretiminde kullanılan makineler
2-El aletlerinin tanıtımı
3-Malzemelerin tanıtımı
4-Kullanılacak malzemelerin işlenişi
5-Kullanılacak yapım teknikleri hakkında bilgi verme
6-Metale form verme ile ilgili uygulamalar
7-Metale form verme ile ilgili uygulamalar
8-Metale form verme ile ilgili uygulamalar
9-Kakma tekniğini anlatma ve uygulama
10-Kakma tekniğini anlatma ve uygulama
11-Kakma tekniğini anlatma ve uygulama
12-Kakma tekniğini anlatma ve uygulama
13-Kakma tekniğini anlatma ve uygulama
14-Atölye içinde çalışma disiplinin ve uyumun geliştirilmesi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Takı üretiminde kullanılan makineler
2 El aletlerinin tanıtımı
3 Malzemelerin tanıtımı
4 Kullanılacak malzemelerin işlenişi
5 Kullanılacak yapım teknikleri hakkında bilgi verme
6 Metale form verme ile ilgili uygulamalar
7 Metale form verme ile ilgili uygulamalar
8 Metale form verme ile ilgili uygulamalar
9 Kakma tekniğini anlatma ve uygulama
10 Kakma tekniğini anlatma ve uygulama
11 Kakma tekniğini anlatma ve uygulama
12 Kakma tekniğini anlatma ve uygulama
13 Kakma tekniğini anlatma ve uygulama
14 Atölye içinde çalışma disiplinin ve uyumun geliştirilmesi.
15 Atölye içinde çalışma disiplinin ve uyumun geliştirilmesi.
16 çalışma haftası
17 yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Erhard Brepohl -The Theory & Practice of Goldsmithing-Brynmorgen Press
Konuşan Maden-Tombak ve Gümüş Madeni Eserler Koleksiyonu, Yapı Kredi Koleksiyonları
Takılar ve Süs Taşalrında Sembollerin Dili-Altan Türe, Goldaş Kültür Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım,Uygulama,Ödev hazırlama, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli Anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 3 3
Uygulama/Pratik 2 15 30
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 2 13 26
Ara Sınav Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlanma 1 5 5
Atölye 2 15 30
Toplam 9 56 99
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000032020000000
ÖÇ 20000032020000000
ÖÇ 30000032020000000
ÖÇ 40000032020000000
ÖÇ 50000032020000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^