Lisans - Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu - Takı Tasarımı
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TAT403 Araştırma Teknikleri Zorunlu 4 7 4
Dersin Amacı
Araştırma yöntemlerinde,kaynak araştırma,dipnot yazım kuralları öğretilir.
Öğrenme Çıktıları
1 Sunum becerisi kazanma
2 Dipnot ve kaynakça yazılımı ile ilgili bilgi edinme
3 Bilgisayar yazılımında word kullanım becerisi kazanma
4 Kaynak tarama ve dosyalama becerisi elde etme
5 Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgi edinimleri elde etme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1-Araştırma konusu seçilirken dikkat edilmesi gereken noktaların belirtilmesi. 2-Araştırmanın amacı. 3-Araştırma yöntemleri. 4- Kaynak araştırma. 5-Kaynakların dosyalanması. 6-Taranan kaynaklardan bilgiyi kullanma . 7- Alıntılar ve metin içinde kullanımı. 8- Dipnot yazım şekilleri. 9- Referans yazım şekilleri. 10-Bilgisayar yazılımında word kullanımı. 11-Sayfa düzeninin ayarlanması. 12-Giriş ve sonuş bölümlerinin önemi. 13-Örnek çalışma. 14-Örnek çalışma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Araştırma konusu seçilirken dikkat edilmesi gereken noktaların belirtilmesi
2 Araştırmanın amacı
3 Araştırma yöntemleri
4 Kaynak araştırma
5 Kaynakların dosyalanması
6 Taranan kaynaklardan bilgiyi kullanma
7 Alıntılar ve metin içinde kullanımı
8 Dipnot yazım şekilleri
9 Referans yazım şekilleri
10 Bilgisayar yazılımında word kullanımı
11 Sayfa düzeninin ayarlanması
12 Giriş ve sonuş bölümlerinin önemi
13 Örnek çalışma
14 Örnek çalışma
15 örnek çalışma
16 çalışma haftası
17 yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ananonim, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık, İstanbul 2009 Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul,2010 Aysel Aziz, Sosyal Bilimler Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayın dağıtım, İstanbul, 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım,Uygulama,Ödev hazırlama, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli Anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 4 2 8
Laboratuvar 4 4 16
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 4 2 8
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 4 2 8
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 2 2 4
Ara Sınav Hazırlık 2 2 4
Final Sınavına Hazırlanma 4 4 16
Ev Ödevi 4 4 16
Toplam 42 24 108
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000002000000
ÖÇ 20000000002000000
ÖÇ 30000000002000000
ÖÇ 40000000002000000
ÖÇ 50000000002000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^