Lisans - Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu - Takı Tasarımı
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TAT405 Koleksiyon Hazırlama Zorunlu 4 7 6
Dersin Amacı
Belirlenen tema doğrultusunda,araştırma dosyasını hazırlayarak,uygulamayı yapabilmek.
Öğrenme Çıktıları
1 Sunum becerisi kazanma
2 Temaya uygun teknik ve artistik çizim yapabilme becerisi elde etme
3 Araştırma dosyası hazırlama becerisi elde etme
4 Tema belirme becerisi kazanma
5 Koleksiyon hazırlama ile ilgili bilgi edinme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1-Takı koleksiyonu hazırlanırken tema seçiminin neye göre yapılması gerektiği.
2-Tema belirlenmesi.
3-Seçilen temanın tanıtıma uygunluğu, seçilen temaya göre yapılacak olan araştırmalarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği.
4-Araştırma dosyasının hazırlanması.
5-Dosya sunumları.
6-Uygun görülen araştırmaların, temaya uygun çizim aşamasına geçilmesi.
7- Tasarımların artistik ve teknik çizimlerinin yapılması.
8-Çizim çalışmalarına devam edilmesi.
9- Çizimlerin sunumu ve manifestolarıyla birlikte anlatımı.
10-Uygulamaya geçiş.
11- Atölye çalışması.
12- Atölye çalışması.
13- Atölye çalışması.
14- Çalışmaların sunumu.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Takı koleksiyonu hazırlanırken tema seçiminin neye göre yapılması gerektiği,
2 Tema belirlenmesi
3 Seçilen temanın tanıtıma uygunluğu, seçilen temaya göre yapılacak olan araştırmalarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği
4 Araştırma dosyasının hazırlanması
5 Dosya sunumları
6 Uygun görülen araştırmaların, temaya uygun çizim aşamasına geçilmesi
7 Tasarımların artistik ve teknik çizimlerinin yapılması
8 Çizim çalışmalarına devam edilmesi
9 Çizimlerin sunumu ve manifestolarıyla birlikte anlatımı
10 Uygulamaya geçiş
11 Atölye çalışması
12 Atölye çalışması
13 Atölye çalışması
14 Çalışmaların sunumu
15 çalışma sunumu
16 çalışma haftası
17 yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
The Necklace (From antiquity to the Present) – Amanda Triossi and Daniele Mascetti
Fashion Beads (Original İdeas from Around The World For making Your Own Decorative Beadwork And Jewellery) – Sara Withers
Seven Thousand Years Of Jewellery – Hugh Tait
Hollywood Jewellery Movies * Jewellery * Stars – Penny Proddow, Debra Healy, Marion Fasel
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım,Uygulama,Ödev hazırlama, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 4 3 12
Laboratuvar 4 3 12
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 4 3 12
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 4 3 12
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav Hazırlık 5 4 20
Final Sınavına Hazırlanma 5 4 20
Proje 5 4 20
Toplam 50 29 151
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13331321230000000
ÖÇ 23331321230000000
ÖÇ 33331321230000000
ÖÇ 43331321230000000
ÖÇ 53331321230000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^