Lisans - Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu - Takı Tasarımı
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TAT407 Uygulamalı Takı Tasarımı Zorunlu 4 7 6
Dersin Amacı
Belirlenen temaya uygun malzeme seçimini yapabilme ve çizerek uygulama becerisi
Öğrenme Çıktıları
1 Uygulama aşamasında oluşan sorunları çözümleme becerisi kazanma
2 Çizim ve uygulama örtüştürme becerisi kazanma
3 Tasarıma uygun teknik çözümleri geliştirme becerisi kazanma
4 Malzemeyi kullanabilme becerisi elde etme
5 Seçilen konuya uygun malzeme seçme bilgisi edinme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1-Öğrencilerin almış oldukları bilgiler çerçevesinde gerekli araştırmaları yapmaları.
2-Konu belirleme.
3-Konuya göre malzeme araştırması yapma.
4-kullanacağı malzemenin özellikleri hakkında bilgi edinme.
5-Eskiz çalışmaların hazırlanması.
6-Tasarıma göre hangi teknikleri kullanacağını belirleme.
7-Uygulaması yapılacak tasarımı sonuçlandırma.
8-Tasarımın teknik çizimlerinin yapılması.
9-Artistik çizimin hazırlanması.
10-Uygulama yapacağı ortamı oluşturma.
11-Uygulama ön hazırlık.
12-Uygulama.
13-Uygulama.
14-Uygulama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Öğrencilerin almış oldukları bilgiler çerçevesinde gerekli araştırmaları yapmaları
2 Konu belirleme
3 Konuya göre malzeme araştırması yapma
4 kullanacağı malzemenin özellikleri hakkında bilgi edinme
5 Eskiz çalışmaların hazırlanması
6 Tasarıma göre hangi teknikleri kullanacağını belirleme
7 Uygulaması yapılacak tasarımı sonuçlandırma
8 Tasarımın teknik çizimlerinin yapılması
9 Artistik çizimin hazırlanması
10 Uygulama yapacağı ortamı oluşturma
11 Uygulama ön hazırlık
12 Uygulama
13 Uygulama
14 Uygulama
15 Uygulama
16 çalışma haftası
17 yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Make Your Own Jewellery (More than 100 ideas for cretinng stunning pieces from everyday materials) - Ann Kay
The Necklace (From antiquity to the Present) – Amanda Triossi and Daniele Mascetti
Fashion Beads (Original İdeas from Around The World For making Your Own Decorative Beadwork And Jewellery) – Sara Withers
Seven Thousand Years Of Jewellery – Hugh Tait
Hollywood Jewellery Movies * Jewellery * Stars – Penny Proddow, Debra Healy, Marion Fasel
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım,Uygulama,Ödev hazırlama, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Uygulama/Pratik 4 5 20
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 3 5 15
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 4 8
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 3 4 12
Ara Sınav Hazırlık 3 4 12
Final Sınavına Hazırlanma 4 3 12
Proje 2 4 8
Toplam 35 33 143
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12232100323000000
ÖÇ 23232300333000000
ÖÇ 33322300333000000
ÖÇ 43232300333000000
ÖÇ 52232300333000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^