Lisans - Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu - Takı Tasarımı
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TAT413 Gemolojik Arazi Uygulamaları Zorunlu 4 7 4
Dersin Amacı
Takı yapımında kullanılacak taşları tanıyabilme,toplayarak tasnif etme
Öğrenme Çıktıları
1 Lojistik ve sınıflama yapabilme
2 Numune alma tekniklerini öğrenme
3 Oluşum modellemesi yapabilme
4 Yan kayaç tanımlayabilme
5 Kıymetli taşların arazide tanımlanması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1-Arazide kıymetli taş oluşumlarının jeolojik, mineralojik, petrografik incelenmesi
2-Yan kayaç tanımlamaları
3-Numune alma teknikleri
4-Temsili numune alınması
5-Arazideki işletme tekniklerinin incelenmesi
6-Kalite gruplaması
7-Zenginleştirme teknikleri
8-Kalitenin iyileştirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Kıymetli taşların arazide tanımlanması
2 Kıymetli taşların arazide tanımlanması
3 Yan kayaç tanımlayabilme
4 Yan kayaç tanımlayabilme
5 Oluşum modellemesi yapabilme
6 Oluşum modellemesi yapabilme
7 ara sınav
8 Oluşum modellemesi yapabilme
9 Oluşum modellemesi yapabilme
10 Numune alma tekniklerini öğrenme
11 Numune alma tekniklerini öğrenme
12 Numune alma tekniklerini öğrenme
13 Lojistik ve sınıflama yapabilme
14 Lojistik ve sınıflama yapabilme
15 Lojistik ve sınıflama yapabilme
16 çalışma haftası
17 yıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
J. Bauer/V.Bouska, Edelsteinführer, Verlag Dausien Hanau, 1993,
Carlo Cumo - Claude Mazloum, Jewelery Gem By Gem, Masters and Materials, Gremese International, 1996, Rome, Italy, ISBN 88-7310-070-9

Gemmologie, Zeitschrift der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft, Jahrgang 60/Heft 3/4 / Dezember 2011, Odd Gmbtl and Co KG Print+Medien, Bad Kreuznach, Germany

-SAHADA YERBİLİM ÇALIŞMALARI - SAHA JEOLOJİSİ KİTABI, Yazarı: MEHMET ÖNALAN, Yayınevi: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ,
-Mineraller-Kayaçlar, Jeolojik Yapılar ve Saha Jeolojisi, Yazarı: Salim Genç,Yayınevi: Karadeniz Teknik Üniversitesi
-Lup
-Jeolog çekici
-Pusula
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım,Uygulama,Ödev hazırlama, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 3 3 9
Laboratuvar 4 3 12
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 2 4
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 5 2 10
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav Hazırlık 4 3 12
Final Sınavına Hazırlanma 4 4 16
Toplam 41 22 106
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11010000001000000
ÖÇ 20010000001000000
ÖÇ 31010000001000000
ÖÇ 40010000001000000
ÖÇ 50010000001000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^