Lisans - Teknoloji Fakültesi - Makine Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MAT185 Matematik I Zorunlu 1 1 6
Dersin Amacı
Öğrencilerin fonksiyon bilgilerini , fonksiyonların özelliklerini, özel fonksiyonları , trigometrik fonksiyon ,üstel fonksiyon, logoritmik fonksiyon trgometrik fonksiyon tanımlarını öğrenmelerini ve geliştirmlerini bunun ötesinde türev ve limit kavramlarını öğrenmeyi ve uygulamalarını yapmayı ve son olarakda grafik çizimi ve integral konusuna giriş kısmını anlamağı amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. NECİBE FÜSUN OYMAN SERTELLER
Öğrenme Çıktıları
1 İntegral alır. Uygulamalar yapar.
2 Türev alır. Uygulamaları yapar.
3 Limit ve sürekliliği bilir.
4 Fonksiyonların özelliklerini bilir. Elemanter fonksiyonları öğrenir.
5 Sayı kümelerinde matematiksel işlem yapmayı öğrenir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Reel Sayılar; Reel Sayı Kümelerinde İşlemler. Doğrular, Çemberler ve Paraboller. Reel Fonksiyonlar. Reel Fonksiyonların Özellikleri . Trigonometrik, Üstel ve Hiperbolik Fonksiyonlar. Fonksiyonlarda Limit Kavramı. Sağ ve Sol Limitler. Sürekli Fonksiyonlar. Türevin Tanımı. Türev Formülleri. Türevin Geometrik Anlamı. Teğet Denklemi. Ortalama Değer Teoremi ve Türev Uygulamaları. Monotonluk. Konkavlık , konvekslik ve Eğri Çizimi. İntegrasyon.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Reel Sayılar; Reel Sayı Kümelerinde İşlemler
2 Doğrular, Çemberler ve Paraboller
3 Reel Fonksiyonlar, Reel Fonksiyonların Özellikleri.
4 Trigonometrik, Üstel ve Logoritmik fonksiyonlar
5 Hiperbolik Fonksiyonlar ve Ters fonksiyonlar
6 Fonksiyonlarda Limit Kavramı
7 Sağ ve Sol Limitler
8 Ara Sınav
9 Sürekli Fonksiyonlar
10 Türevin Tanımı
11 Türev Formülleri. Türevin Geometrik Anlamı. Teğet Denklemi.
12 Türev Uygulamaları
13 Ortalama Değer Teoremi ve Uygulamaları.
14 Monotonluk. Monoton artan azalan fonksiyonlar
15 Eğri Çizimi ve integral
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarıyılsonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Calculus, Thomas, (11. baskıdan çeviri), BetaYayınevi, 2010.
Genel Matematik I, M Balcı, Balcı Yayın. 2.baskı. 2006
Yüksek Matematik , Cevdet Koçak 2000
Yüksek matematik I-II PR. Dr. Abdülkadir Özdeğer 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Konu anlatımı ve örneklerle konuların pekiştirilmesi, Soru cevap tekniği kullanılarak öğrencilerin derse katılımının sağlanması ve öğrencilerin katılımlarının teşvik edilmesi.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 2 15 30
Final Sınavına Hazırlanma 4 25 100
Toplam 7 54 144
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11000100001000000
ÖÇ 22100100001111000
ÖÇ 33000100000201000
ÖÇ 43000100001101000
ÖÇ 53000200002200000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^