Lisans - Teknoloji Fakültesi - Makine Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BLM120 Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 4 4
Dersin Amacı
Öğrencilerin bilgisayar ortamında problem çözme becerilerini geliştirmek için programlama bilgisinin kazanılması gerekmektedir. Bu amaçla bu ders içerisinde temel programlama kavramları, algoritma, akış şeması mantığı, karar yapıları, Döngü kullanımı ve dizi yapılarının örneklerle uygulamaları yer almaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. ALİ BULDU
Öğrenme Çıktıları
1 Dizi kavramını anlar ve uygular.
2 Karar ve döngü yapılarını kullanır.
3 Değişken ve sabitleri belirler.
4 Problemin algoritmasını hazırlar.
5 Problem analizlerini yapar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Program geliştirme, kodlama, derleme, hata yakalama, ayıklama, nesne yapıları, alt program yapıları, diziler, tek ve çok boyutlu diziler, Text Dosyalar, Text Dosya Kullanımı, Binary Dosyalar, grafik kullanıcı arayüzü geliştirme, veri yapıları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yasemin ZEKİ, Adım Adım C++ Uygulamaları, 2006
Dr. Yalçın ÖZKAN,C ile Programlama, 2009
International C++ Ref. Guide
Galip ÖZEL PROGRAMLAMA,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sözlü anlatım,
Lab. Uygulamaları,
Bilgisayar destekli anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Laboratuvar 22 2 44
Toplam 50 6 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13221231223122000
ÖÇ 22132232233133000
ÖÇ 33322110233211000
ÖÇ 43011121222132000
ÖÇ 52211111111121000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^