Lisans - Teknoloji Fakültesi - Makine Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MAM203 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 2 3 5
Dersin Amacı
Akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını tanıtmak. Akışkanlar mekaniğinin temel denklemlerini tanımlama, formüle etme ve problemleri çözmede kullanma becerisini kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. MUSTAFA ATMACA
Öğrenme Çıktıları
1 Boyutsal çözümleme ve benzerlik yasalarını akışkan ve akış problemlerine uygulayabileceklerdir.
2 Duran saptırıcılara, dirsekler ve lülelere, dönen sistemlere akış dolayısı ile etkiyen kuvvetleri hareket miktarı denklemi yardımı ile hesaplayabileceklerdir.
3 Bir akışta kütlesel, hacimsel debiyi ve ortalama hızı hesaplayabilecekler, Bernoulli denklemini etkin olarak kullanabileceklerdir.
4 Dalmış yüzeylere etkiyen basınç kuvvetini, etki noktasını ve momenti hesaplayabileceklerdir.
5 Akışkan kavramını, sıvı ve gazlar arasında ortak ve farklı yönleri, viskozite, yüzey gerilimi ve buharlaşma basıncı gibi kavramları bilecekler, ilgili problemleri çözebilme yeteneğini kazanacaklardır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Akışkanlara ait genel kavramlar. Duran akışkanlar. Bernoulli denklemi ve uygulamaları. Sistem ve kontrol hacmi için kütle, momentum ve enerjinin korunum denklemleri. Navier- Stokes denklemleri. Boyut analizi ve benzerlik. Boru ve kanallarda akış. Laminer ve türbülanslı sınır tabaka. Boru sürtünme ve yersel yük kayıpları. Akış ve basınç ölçümleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Genel Kavramlar: Yoğunluk, viskozite, akışkan ve akışların tanımı, sıkıştırılabilme, buharlaşma-kavitasyon, yüzeysel gerilme ve kılcallık
2 Duran akışkanlar: Basınç ve dağılımı, basınç ölçümü, dalmış yüzeylere gelen kuvvetler
3 Eğri yüzeylere gelen hidrostatik kuvvetler. Kaldırma kuvveti. Örnekler. Akım çizgisi yönünde Newton kanunu uygulaması.
4 Akım çizgisi ve normali boyunca Bernoulli denklemi ve uygulamaları. Dinamik ve toplam basınç. Örnekler.
5 Statik, dinamik ve toplam basınç kavramları: Bernoulli denklemi uygulamaları. Sifon ve kavitasyon
6 Reynolds transport teoremi. Denetim hacmi ve sistem kavramları
7 Süreklilik denklemi. Lineer momentum denklemi. Örnekler.
8 Vize.
9 Enerji denklemi ve Bernoulli denklemi ile ilişkisi. Uniform olmayan akışlara uygulanması. Örnekler.
10 Akışların diferansiyel analizine giriş. Navier-Stokes denklemleri ve viskoz sıkıştırılamaz akışkanlar için basit çözümler.
11 Boyutsal çözümleme ve benzerlik.
12 Borularda viskoz akış; laminer ve türbülanslı akış. Borularda akış ve kayıplar (boru sürtünme ve yersel kayıplar), Moody diyagramı.
13 Bernoulli denklemi uygulamaları örnekleri ve pratik problemler.
14 Sınır tabaka kavramına giriş.
15 Dalmış cisimler etrafında akış. Direnç kuvveti. Örnekler.
16 Çalışma Haftası
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları, Yunus A. Çengel, John M. Cimbala ( Çeviri: Tahsin Engin, Güven Bilimsel Kitabevi), 2008. Akışkanlar Mekaniği, Frank M. White ( Çeviri: K. Kırkköprü & E. Ayder), Literatür Yayınevi, 2004. Akışkanlar Mekaniği, Habib Umur, Dora Yayıncılık, 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders anlatımı,konu ile ilgili uygulama yapma, problem çözme saatinde karşılıklı konuları yeniden gözden geçirme ve deneysel çalışmalar.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 2 11 22
Final Sınavına Hazırlanma 1 8 8
Ev Ödevi 5 5 25
Toplam 50 29 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12222323222123000
ÖÇ 22223222322122000
ÖÇ 32322223222123000
ÖÇ 42222232222122000
ÖÇ 52223323222122000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^