Lisans - Teknoloji Fakültesi - Makine Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MAM235 Otomotiv Sektörü Zorunlu 2 3 4
Dersin Amacı
Dünyadaki ve Türkiye’deki otomotiv sektörünün tarihini, gelişimi, aktörlerini ve gelecek vizyonunu tanıtmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH DEMİR
Öğrenme Çıktıları
1 Türkiye’nin yerli otomobil/taşıt vizyonuna gerçekçi ve somut yaklaşımlar sunabilir.
2 Otomotiv sektöründeki tedarik zincirini kavrar.
3 Otomotiv endüstrisinde, istihdam, üretim, ihracat ve ithalat ilişkisini öğrenir.
4 Türkiye’deki otomotiv ana ve yan sanayini bilir.
5 Dünyada otomotiv endüstrisinin tarihi gelişimi bilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Otomotiv endüstrisinin tarihi gelişimi, dünyada otomobil sektörü, Fordist üretim, 2. dünya savaşı sonrası otomobil sektörü; Amerika, Avrupa ve Japonya’da otomotiv endüstrisi; Türkiye’de otomobil sektörü; Türkiye otomotiv ana ve yan sanayi; otomotiv endüstrisinde, istihdam, üretim, ihracat ve ithalat; otomotiv endüstrisinde lojistik hizmetler, otomotiv sektöründe tedarik zinciri, otomotiv sahipliği ve otopark problemi, günümüzde otomotiv sektöründeki başlıca üretici firmalar, 2050 projeksiyonunda otomotiv sektörü, Türkiye’nin yerli otomobil/taşıt vizyonu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Otomotiv endüstrisinin tarihi gelişimi
2 Dünyada Otomotiv Sektörü – Genel
3 Fordist Üretim
4 2. Dünya Savaşı Sonrası Otomobil Sektörü
5 Amerika, Avrupa ve Japonya’da Otomotiv Endüstrisi
6 Türkiye’de Otomobiv Sektörü
7 Türkiye Otomotiv Ana ve Yan Sanayi
8 Vize Sınavı
9 Otomotiv endüstrisinde, istihdam, üretim, ihracat ve ithalat
10 Otomotiv Endüstrisinde Lojistik Hizmetler
11 Otomotiv sektöründe Tedarik Zinciri
12 Günümüzde otomotiv sektöründeki başlıca üretici firmalar
13 Otomotiv sahipliği ve otopark problemi
14 2050 projeksiyonunda otomotiv sektörü
15 Türkiye’nin yerli otomobil/taşıt vizyonu
16 Ders Çalışma Haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1900-2001 rakamları DPT İktisai Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Türkiye’de Otomotiv Sanayii Gelişme Perspektifi Atila BEDİR, 2001-2008 rakamları OICA, 2008
A., Demir, T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye’de Otomotiv Sanayii Gelişme Perspektifi, Yayın No DPT:2660, Kasım 2002
Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Derneği (OICA, Organisation Internationale Des Constructeurs d’Automobiles), 2008
Otomotiv Sanayiciler Derneği, OSD, 2008-2011 Yılı Değerlendirme Raporu,
MMO Mühendis ve Makine Cilt:48 Sayı:568, Dünya Otomotiv Endüstrisinde Küresel Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk Otomotiv Endüstrisi Üzerindeki Etkileri, Edip TEKER, Burcu FELEKOĞLU, www.mmo.org.tr., 2009
A., Çengelci, Türkiye’de Otomotiv Endüstrisinin Sektörel Analizi, Gazi Ünv. F.B.E., Yüksek Lisans Tezi, Haziran 1998, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, görsel video, materyal örnekleri ve ödev
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 1 15 15
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 15 15
Ara Sınav Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 25 25
Ev Ödevi 1 25 25
Toplam 5 100 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12212121223121000
ÖÇ 21211120223112000
ÖÇ 31202011133211000
ÖÇ 42111112213321000
ÖÇ 53222311323332000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^