Lisans - Teknoloji Fakültesi - Makine Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MAM253 Malzeme Muayene ve Isıl İşlemler Zorunlu 2 3 4
Dersin Amacı
Malzeme muayene yöntemlerinin sadece teorik değil aynı zamanda uygulamalı olarak öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. RECEP YENİTEPE
Öğrenme Çıktıları
1 Çekme ve Basma Deneylerinin uygulamasını gerçekleştirir.
2 Sürünme Deneyinin hangi şartlarda yapılacağını söyler.
3 Yorulma Deneyinin özelliklerini belirtir.
4 Sertlik ölçme yöntemlerini sıralar, aralarındaki farkları belirtir.
5 Malzeme Muayene Yöntemlerinin Sınıflandırılmasını ifade eder.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Malzeme Muayene Yöntemlerinin Sınıflandırılması, Sertlik ölçme yöntemleri; Rockwell , Brinell Deneyleri. Sertlik ölçme yöntemleri; Vickers, Knoop Deneyleri. Sertlik ölçme yöntemleri; Dinamik Sertlik Deneyleri. Çekme Deneyi. Çekme Deneyi ve ilgili problemler. Basma Deneyi. Eğme ve Katlama Deneyleri. Çentik Darbe Deneyi. Yorulma Deneyi. Yorulma Deneyi ve ilgili problemler. Sürünme Deneyi. Sürünme Deneyi ve ilgili problemler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Malzeme Muayene Yöntemlerinin Sınıflandırılması
2 Sertlik ölçme yöntemleri; Rockwell , Brinell Deneyleri
3 Sertlik ölçme yöntemleri; Vickers, Knoop Deneyleri
4 Sertlik ölçme yöntemleri; Dinamik Sertlik Deneyleri
5 Çekme Deneyi
6 Çekme Deneyi ve ilgili problemler
7 Çekme Deneyi ve ilgili problemler
8 Vize Sınavı
9 Basma Deneyi
10 Eğme ve Katlama Deneyleri
11 Çentik Darbe Deneyi
12 Yorulma Deneyi
13 Yorulma Deneyi ve ilgili problemler
14 Sürünme Deneyi
15 Sürünme Deneyi ve ilgili problemler
16 Ders Çalışma Haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Malzeme Biliminin Temelleri, Doç.Dr.Hüseyin UZUN, Prof.Dr.Fehim FINDIK, Prof. Dr. Serdar SALMAN, 2008
2. Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, Prof. Dr. Mehmet ERDOĞAN, 2003
3. Malzeme Bilgisi Problemleri, Prof. Dr. H.Oktay BODUR, 1994
4. Malzeme Teori ve Pratik, Erdoğan KAYIRHAN, 1999
5. Malzeme Bilgisi ve Malzeme Muayenesi, Prof. Dr. Metin Yılmaz GÜRLEYİK, 1988
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sözlü Anlatım, Bilgisayar ile Sunum, Lab. uygulaması.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Uygulama/Pratik 10 3 30
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Toplam 26 27 106
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12313333222332000
ÖÇ 21212222112221000
ÖÇ 32213212213111000
ÖÇ 42221211123221000
ÖÇ 53231222222112000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^