Lisans - Teknoloji Fakültesi - Makine Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MAM202 Mukavemet Zorunlu 2 4 5
Dersin Amacı
Mukavemetin temel kavram ve prensiplerini öğretmek, bütün zorlanma durumları için gerilme ve şekil değiştirme hesaplarını yapabilme becerisini kazandırmak, bunları mühendislik uygulama ve tasarımlarında kullanabilme becerisini kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. MUSTAFA KURT
Öğrenme Çıktıları
1 Mühendislik yapılarının tasarlanmasını ve tüm mühendislik faaliyetlerinde topluma karşı sorumluluklarının farkında olmalarının, bilim ve teknolojide son gelişmeleri izleme bilgisine ulaşma yollarının öğretilmesi
2 Malzemenin tehlike sınır durumuna girdiği yük şartlarını belirlemek amacıyla geliştirilen teorilerin temel prensiplerinin ve tasarımının öğretilmesi
3 Çekme, basma, kesme, burulma ve eğilme gibi statik yüklere maruz basit yapı elemanlarında meydana gelen gerilme ve birim şekil değiştirmeleri hesaplayabilmelerinin öğretilmesi
4 Gerilme ve Şekil Değiştirme Bağıntılarının ve İlişkilerinin Öğretilmesi
5 Mukavemetin Temel Kavramlarının Tanıtılması ve Amaca Yönelik Kullanımının Öğretilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Statik tekrarı; Bir cisme etki eden dış yükler, mesnet çeşitleri ve mesnet kuvvetleri, İç kuvvetlerin hesabı ve kesme yöntemi,
Mukavemet‘ e giriş; Gerilme; Normal gerilmeler, kesme gerilmeleri ve yatak gerilmeleri, Çekme, basma, kesme ve yatak gerilmeleri, eğik düzlemde gerilme ve bileşenleri Uygulamalar,
Emniyet Gerilmesi, emniyet katsayısı, Birim Şekil Değişimi; Hooke Kanunu ve elastiklik modülü, eksenel yüklü çubuklarda uzama, poisson oranı, şekil değişiminin ölçülmesi ve uzama rozetleri , Şekil Değişimi devam ve uygulama,
Basit eğilme ve Diyagramlar, Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti, Eğilme Momenti Diyagramları,
Alanların momentleri ; Birinci (statik) moment ve ikinci (atalet) moment, Eğilme Gerilmelerinin Hesaplanması, eğri eksenli kirişlerde eğilme,
Burulma, dairesel kesitli elemanların burulması, burulma deformasyonu, Burulma devam ve uygulama,
Gerilme ve Şekil Değiştirme Dönüşümleri, Asal Gerilmeler, Bileşik Gerilmeler, Mohr Çemberi ve Uygulamaları,
Kirişlerde gerilmeler,Kirişlerde yer değiştirmeler ve elastik eğri (sehim); İntegrasyon yöntemi, süperpozisyon yöntemi, Kirişlerde yer değiştirmeler ve elastik eğri (sehim); moment alan yöntemi,
Castigliaona Teoremi uygulamaları,
Hiperstatik problemler, tekrar, örnek çözümlü problemler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Statik tekrarı; Bir cisme etki eden dış yükler, mesnet çeşitleri ve mesnet kuvvetleri, İç kuvvetlerin hesabı ve kesme yöntemi
2 Mukavemet‘ e giriş; Gerilme; Normal gerilmeler, kesme gerilmeleri ve yatak gerilmeleri
3 Çekme, basma, kesme ve yatak gerilmeleri, eğik düzlemde gerilme ve bileşenleri Uygulamalar, Emniyet Gerilmesi, emniyet katsayısı
4 Birim Şekil Değişimi; Hooke Kanunu ve elastiklik modülü, eksenel yüklü çubuklarda uzama, poisson oranı, şekil değişiminin ölçülmesi ve uzama rozetleri
5 Şekil Değişimi devam ve uygulama
6 Basit eğilme ve Diyagramlar, Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti, Eğilme Momenti Diyagramları
7 Alanların momentleri ; Birinci (statik) moment ve ikinci (atalet) moment
8 Yarıyıl Arasınavı
9 Eğilme Gerilmelerinin Hesaplanması, eğri eksenli kirişlerde eğilme
10 Burulma, dairesel kesitli elemanların burulması, burulma deformasyonu
11 Burulma devam ve uygulama
12 Gerilme ve Şekil Değiştirme Dönüşümleri, Asal Gerilmeler
13 Bileşik Gerilmeler, Mohr Çemberi ve Uygulamaları
14 Kirişlerde gerilmeler,Kirişlerde yer değiştirmeler ve elastik eğri (sehim); İntegrasyon yöntemi, süperpozisyon yöntemi
15 Kirişlerde yer değiştirmeler ve elastik eğri (sehim); moment alan yöntemi, Castigliaona Teoremi uygulamaları,Hiperstatik problemler, tekrar, örnek çözümlü problemler
16 Çalışma Haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Beer, F.P., Johnston, E.R., Cisimlerin Mukavemeti, ISBN: 975-295-187-2, Beta Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye.
2-Hibbeler, R.C., Mechanics of Materials
3-James M.Gere, Thomson, Brooks/Cole, Mechanics of Materials , 6th edition, 2006
4-Yayla, P., Cisimlerin Mukavemeti (Teori ve Çözümlü Problemler), ISBN: 975-436-042-1, Çağlayan Kitabevi, 2001, İstanbul, Türkiye.
5-Savcı, M., Arpacı, A., Mukavemet, ISBN: 975-511-106-9, Birsen yayınevi, 1999, İstanbul, Türkiye.
6-http:web.mst.edu/~~mecmovie
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-Cevap,Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Proje Temelli Öğrenme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 13 1 13
Ara Sınav Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlanma 1 25 25
Ev Ödevi 10 3 30
Toplam 39 47 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000000000100000
ÖÇ 20220200000000000
ÖÇ 30000300000000000
ÖÇ 40330000000000000
ÖÇ 50000020202300000

^