Lisans - Teknoloji Fakültesi - Makine Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MAM206 Termodinamik Zorunlu 2 4 5
Dersin Amacı
Öğrencilere enerji dönüşümlerinin temel ilkelerini ve terminolojisini öğretmek; mühendislik sistemlerinin ısıl tasarım temellerini göstermek. Öğrencilerin bu alanda çözümleme (analiz), uygulama ve iletişim kurma becerilerini geliştirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. MUSTAFA ATMACA
Öğrenme Çıktıları
1 Termodinamik çevrimleri kavramak
2 Termodinamiğin 2.yasasını kavramak
3 Termodinamiğin 1.yasasını kavramak
4 Çözümleme (analiz), uygulama ve iletişim kurma becerilerini geliştirmek.
5 Enerji dönüşümlerinin temel ilkelerini ve terminolojisini öğretmek; mühendislik sistemlerinin ısıl tasarım temellerini göstermek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Termodinamiğin temel prensipleri, saf maddelerin özellikleri, saf maddelerin termodinamik tablo ve diyagramları, termodinamiğin birinci kanununun kapalı ve açık sistemlere uygulanması, termodinamiğin ikinci kanunu, entropi, güç çevrimleri, soğutma çevrimleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çengel,Y.ve Boles,M., “Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik”, (Çev: T. Derbentli), McGraw-Hill ve Literatür, İstanbul, 1996.
Öztürk, A. ve Kılıç, A., “Çözümlü Problemlerle Termodinamik”, Çağlayan Kitabevi, 1998.
Kılıç, A., Öztürk, A. ve Yavuz, H., “Termodinamik Ve Isı Geçişi Tabloları”, Çağlayan Kitabevi, 2001.


Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, uygulamalı ödev, tartışarak fiziksel kavramları öğrenmek, laboratuvar uygulaması ve disiplinler arası araştırmaya teşvik edici ders bölümleri içermesi.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 9 9
Ev Ödevi 6 6 36
Toplam 50 30 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13212222323123000
ÖÇ 22323232323232000
ÖÇ 33232323232323000
ÖÇ 43231232323132000
ÖÇ 53323231232212000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^