Lisans - Teknoloji Fakültesi - Makine Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MAM310 Hidrolik-Pnömatik Zorunlu 3 6 5
Dersin Amacı
Endüstriyel Otomasyonun önemli öğeleri olan Hidrolik ve Pnömatik sistemlerin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. RECEP YENİTEPE
Öğrenme Çıktıları
1 Pnömatik sistem yapısının alt bileşenlerini söyleyebilir.
2 Elektrohidrolik ve elektropnömatik için kumanda güç devresini çizer.
3 Zamana ve basınca bağlı hidrolik devre tasarımını yapar ve uygulamasını gerçekleştirir.
4 Hidrolik sistem yapısının alt bileşenlerini açıklar.
5 Otomasyon sistemlerinde Pnömatik ve Elektropnömatiğin önemini ifade edebilir.5-Tells the sub-components of the pneumatics system structure.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Otomasyon, Otomasyon piramidi ve Pnömatik-Hidrolik sistemlerin yeri. Pnömatik sistemlerin avantaj-dezavantajları, kullanım alanları. Temel pnömatik sistem yapısı. Basınçlı hava hazırlanması, Kompresör çeşitleri. Devre elemanlarının sembolleri. Direkt ve dolaylı kontrol esasları. FLUIDSIM yazılımı ile dervrelerin simülasyonu. Konuma bağlı ve basınca bağlı kontrol. Zamana bağlı ve Sayıcıya bağlı kontrol. Sıralı kontrol, yol adım diyagramları, sinyal çakışması. Sinyal çakışması çözümleri: Mafsal makaralı valf çözümü ve kaskad yöntemiyle çözüm. Elektropnömatik sistemler. Elektropnömatik sistem tasarımı. Hidrolik sistemler, temel kavramlar. Hidrolik Sistem tasarımı, boyutlandırılması. Basınca bağlı, konuma bağlı kontrol. Elektrohidrolik devre tasarımı ve uygulaması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Pnömatik, Festo Yayınları, İstanbul, 2000. 2. Hidrolik, Festo Yayınları, İstanbul, 2000. 3. Pnömatik Elektropnömatik ve Hidrolik Elektrohidrolik Deney Föyleri, Recep Yenitepe, MUTEF, İstanbul, 2012. 4. Endüstriyel Hidrolik, N. Gürol Altunok, İstanbul, 2005. 5. Eminoğlu, Y, Pnömatik Elektropnömatik Kumanda, Ege Basım, İstanbul, 2006. 6. TMMOB YAYIN KURULU. (2001). PNÖMATİK DEVRE ELEMANLARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ. İSTANBUL: TMMOB ( MMO / 2001 / 293. TMMOB Yayın Kurulu. (2001). 7. HİDROLİK DEVRE ELEMANLARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ. İSTANBUL: TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI MMO/2001/292.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sınıf ortamında dersin sözlü anlatımı. Ders materyali olarak, slaytlar haricinde videolar kullanılması, tasarım aşamasında yapışkan sembollerin kullanılması, FLUIDSIM yazılımı ile devrelerin simülasyonunun yapılması. Laboratuar ortamında önceden hazırlanan Deney Föylerine göre öğrencilerin konuyla ilgili deneyleri gerçekleştirmeleri.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Ev Ödevi 5 5 25
Toplam 49 40 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12222123132221000
ÖÇ 22222221312221000
ÖÇ 33223221121211000
ÖÇ 41322312222222000
ÖÇ 52232222221212000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^