Lisans - Teknoloji Fakültesi - Makine Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MAM497 Bitirme Projesi I Zorunlu 4 7 2
Dersin Amacı
Makine Mühendisliği Bölümü ile ilişkili konularda öğrencinin literatür taraması yaparak, araştırma yapabilme becerisini geliştirmek, belli bir konuda bitirme projesini formatlarına uygun olarak hazırlaması ve takdim etmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. AHMET KORHAN BİNARK
Öğrenme Çıktıları
1 Bitirme projesinin nihai halinin oluşturulması hakkında bilgi sahibi olabilme
2 Bitirme projesinin yazımı hakkında bilgi sahibi olabilme
3 Nasıl bitirme projesinin hazırlanacağı konusu hakkında bilgi sahibi olabilme
4 Toplanan literatürün incelenmesiyle konu hakkında bilgi sahibi olabilme
5 Nasıl literatür taranacağı hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrenciler ile görüşme, literatür taraması, toplanan literatürün incelenmesi, bitirme projesinin hazırlanması, bitirme projesinin yazılıp incelenmesi, bitirme projesinin nihai halinin oluşturulması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Öğrenciler ile görüşme
2 Literatür taraması
3 Literatür taraması
4 Literatür taraması
5 Toplanan literatürün incelenmesi
6 Toplanan literatürün incelenmesi
7 Toplanan literatürün incelenmesi
8 Ara Sınav
9 Toplanan literatürün incelenmesi
10 Bitirme projesinin hazırlanması
11 Bitirme projesinin hazırlanması
12 Bitirme projesinin yazılıp incelenmesi
13 Bitirme projesinin yazılıp incelenmesi
14 Bitirme projesinin nihai halinin oluşturulması
15 Bitirme projesinin nihai halinin oluşturulması
16 Ders çalışma haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Her bitirme projesi öğrencisinin kendi konusu ile ilgili Türkçe ve Yabancı Dildeki kaynaklar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, görsel video, örnek deneyler ve ödev.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 1 14
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 7 2 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 7 2 14
Ara Sınav Hazırlık 1 4 4
Final Sınavına Hazırlanma 1 4 4
Toplam 30 13 50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13221222323222000
ÖÇ 22222332323321000
ÖÇ 32312232222222000
ÖÇ 43233122122322000
ÖÇ 52223232323232000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^