Lisans - Teknoloji Fakültesi - Makine Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MAM402 Yakıtlar ve Yanma Zorunlu 4 8 5
Dersin Amacı
Öğrencilere gaz, sıvı ve katı yakıtların yanması hakkında temel bilgileri vermek ve örneklerle, yanma sistemleri, yanma verimi, emisyon gibi alanlardaki temel uygulama pratiklerinin göstermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. METİN GÜMÜŞ
Öğrenme Çıktıları
1 Ön karışımlı alevlerin fiziğini anlayabilme yeteneği
2 Yanma aerodinamiği, şok dalgaları, patlamalar yeteneği
3 Tepkimeli akış denklemlerini anlayabilme yeteneği
4 Kimyasal kinetiğin temellerini kavrayabilme yeteneği
5 Kimyasal termodinamiğin temellerini anlayabilme yeteneği
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Stokyometrik bağıntılar, genel reaksiyon ifadeleri, temel tnımlar, karışım oranı, ısıl değer, adyabatik alev sıcaklığı, sonlu hızda kimyasal reaksiyonlar, kimyasal denge, reaksiyon hızı, hız katsayıları, Arhenius modeli, kompleks kimyasal reaksiyonlar ve disasiyasyon, denge sabitlerinin ve bileşenlerin hesabı, hidro karbon yakıtlar için yanma modeli, alev sıcaklığı hesabı, dengeye erişmemiş prosesler, kısmi denge kabulü, hassasiyet analizi, kinetik eşitlikler, ODE’ler için çözüm metodları, kimyasal reaksiyonların indirgenmesi, yarı denge durumu kabulü, oksijen-hidrojen, metan-hava vb için indirgeme modeleri, tıutuşma ve patlama teorileri, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı, tutuşma geçikmesi, ısıl ekplosyon teorisi, patlama limitleri
Cok bileşenli fiziksel sistemler için korunum denklemleri, önkarışımlı yanma, laminar ve turbülanslı yanma, damlacığın buharlaşması ve yanması, diffüzyon yanması, is ve diğer kirleticilerin oluşumu.


Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Stokyometrik bağıntılar, genel reaksiyon ifadeleri, temel tnımlar
2 Karışım oranı, ısıl değer, adyabatik alev sıcaklığı
3 Sonlu hızda kimyasal reaksiyonlar, kimyasal denge, reaksiyon hızı
4 Hız katsayıları, Arhenius modeli, kompleks kimyasal reaksiyonlar ve disasiyasyon
5 Denge sabitlerinin ve bileşenlerin hesabı
6 Hidro karbon yakıtlar için yanma modeli, alev sıcaklığı hesabı
7 Dengeye erişmemiş prosesler, kısmi denge kabulü, hassasiyet analizi
8 Ara Sınav
9 Kinetik eşitlikler, ODE’ler için çözüm metodları, kimyasal reaksiyonların indirgenmesi
10 Yarı denge durumu kabulü, oksijen-hidrojen, metan-hava vb için indirgeme modeleri
11 Tutuşma ve patlama teorileri, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı
12 Tutuşma geçikmesi, ısıl ekplosyon teorisi
13 Patlama limitleri, Cok bileşenli fiziksel sistemler için korunum denklemleri
14 Önkarışımlı yanma, laminar ve turbülanslı yanma, damlacığın buharlaşması ve yanması
15 Diffüzyon yanması, is ve diğer kirleticilerin oluşumu
16 Ders Çalışma Haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Combustion Fundementals (lecture notes), M. Ergeneman
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sınıf ortamında dersin teorik anlatımı, Derste uygulamalı ve analitik problem çözümü, Ampirik denklemlerin yorumlanması
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Ev Ödevi 3 10 30
Toplam 47 40 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13222331223232000
ÖÇ 23232322223222000
ÖÇ 32232232323232000
ÖÇ 43232332323232000
ÖÇ 53332322322323000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^