Lisans - Teknoloji Fakültesi - Makine Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MAM331 Motor ve Taşıt Dinamiği Zorunlu 3 5 4
Dersin Amacı
Öğrencilere taşıtın doğrusal ve yanal dinamiği, kontrol sistemleri hakkında temel bilgiler öğretmek ve pistonlu motorların kinematiği ve dinamiğini anlamalarını sağlamak ve bilgilerini güçlendirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. CENK SAYIN
Öğrenme Çıktıları
1 Motoru dengeleyebilme yeteneği.
2 Taşıt dinamiği ile ilgili olarak model, simülasyon oluşturabilir ve oluşan problemleri düzenleme yeteneği.
3 Taşıt dinamiği ile ilgili analiz ve problem çözümü yapabilme yeteneği.
4 Motorların dengesini etkileyen kuvvet ve momentleri analiz edebilme yeteneği.
5 Piston yolu, hızı ve ivmesini krank açısına bağlı olarak hesaplayabilme yeteneği
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Taşıta etkiyen kuvvetler,dirençler,tahrik kuvveti,tutunma kuvveti ve kayma,tutunmakayma ilişkisi, frenleme, virajda savrulma, dümenleme, süspansiyon teoriler
Pistonlu motor kinematiği, krank açısına göre piston yolu, hızı ve ivmesinin hesaplanması, piston yolu,
hızı ve ivmesi grafikleri, örnek çözümler
Motorda dengelenmesi gereken kuvvet ve momentler, statik ve dinamik denge, 1. ve 2. derece atalet
kuvvet ve momentleri, motor dengesini etkileyen kuvvet ve momentlerin grafik yöntemi ve analitik olarak
analizi, farklı tiplerde tek ve çok silindirli motorların dengelenmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tekerlek davranışları: Yanal kuvvet, kayma açısı, Tekerlek yük duyarlılığı.
2 Kuvvetlerin tanımlanmasında kullanılan koordinat sistemleri: Yere bağlı tanımlama, Taşıta bağlı tanımlama.
3 Basitleştirilmiş sürekli dönüş dengesi ve kontrol: Düşük hızda dönüş, Arka ve önün aynı anda savrulması
4 Hareket denklemleri: Sürekli hal için çözüm, Arka ve önün aynı anda savrulması için çözüm
5 Önden savrulma ve arkadan savrulma için çözüm, Statik kararlılık ve kontrol
6 Dinamik kararlılık: Taşıtın iki serbestlik dereceli incelenmesi
7 Kuvvet-moment analizleri.Şase düzeni
8 Ara sınav
9 Pistonlu motor kinematiği, krank açısına göre piston yolu, hızı ve ivmesinin hesaplanması, örnek çözümler
10 Dinamik olarak eşdeğer kütleler, atalet kuvvetleri, süperpozisyon gibi tanımlamaları yaparak motora etki eden dönen ve öteleme yapan kütlelere ait atalet kuvvetlerinin, gaz kuvvetlerinin ve momentlerin hesaplaması, örnek çözümle
11 Motor torkunun krank açısına bağımlı değişimi, volanda depolanan enerji Volan hesabı, jiroskopik kuvvet, örnek çözümler
12 Motorda dengelenmesi gereken kuvvet ve momentler,
13 Statik ve dinamik denge, 1. ve 2. derece atalet kuvvet ve momentleri
14 Motor dengesini etkileyen kuvvet ve momentlerin grafik yöntemi ve analitik olarak analizi, farklı tiplerde tek ve çok silindirli motorların dengelenmesi
15 Titreşimin tanımı ve çeşitleri, motordan kaynaklanan titreşimler, Hook Kanunu ve titreşim terimleri
16 Ders çalışma haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Makine Dinamiği, Motor Dinamiği kitapları
Piston, krank mili ve biyel örnekleri
Motor parçalarının atalet momentlerinin belirlenmesinde kullanılabilecek deneysel düzenek
Dersle ilgili CD ve animasyonlar
Fundamantals of vehicle Dynamics
Taşıt Mekaniği
Taşıt dinamiği Ders notları
Tire and Vehicle dynamic
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders anlatımı, konu ile ilgili uygulama yapma ve problem çözme saatinde karşılıklı konuları yeniden gözden geçirme.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 10 30
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 10 10
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 20 20
Diğer 1 10 10
Toplam 8 80 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13333223333232000
ÖÇ 23332333232213000
ÖÇ 31223333323232000
ÖÇ 43321132133323000
ÖÇ 52333323323223000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^