Lisans - Teknoloji Fakültesi - Makine Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MAM336 Taşıtlarda Titreşim ve Gürültü Zorunlu 3 6 4
Dersin Amacı
Bu ders, genel titreşim ve gürültü derslerinden farklı olarak, otomotiv kolunda çalışacaklara, taşıtların titreşim ve gürültü sorunlarına nasıl yaklaşılması gerektiğini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. METİN GÜMÜŞ
Öğrenme Çıktıları
1 Titreşim ölçümleri yapabilme becerisi kazanmak
2 Çok serbestlik dereceli sistemlerin titreşimlerini kavrama ve modelleme becerisi
3 Titreşimleri azaltıcı tasarım ilkelerini öğrenme
4 Matlab kullanarak titreşim problemlerini çözebilme becerisi
5 Makina Mühendisliğinde karşılaşılan temel titreşim problemlerini kavrama ve modelleme becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Taşıt titreşimlerinin ve akustiğinin incelenmesi. Ses fiziği, ses yayılımı ve gürültü kontrol yöntemleri. Taşıtların titreşim ve gürültü açısından tasarlanmaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Genel taşıt titreşimleri
2 Uyarım kaynakları: yol yüzey pürüzlülüğünün spektrum yoğunluğu
3 Uyarım kaynakları: yol yüzey pürüzlülüğünün spektrum yoğunluğu
4 Yerleşik kaynaklar: motor, lastik/tekerlek, aktarma organları
5 Araç titreşimlerinin incelenmesindeki kriterler: sürüş konforu, güvenlik, sıçrama
6 Taşıt titreşim modelleri
7 Çift hatlı modeller
8 Ara Sınav
9 Süspansiyon sisteminin etkisi
10 Ölçümler, analizler
11 Ses ve gürültünün fiziksel yapısı
12 Gürültü ölçüm alanları, gürültünün yayılması, İzalasyon malzemeleri
13 Gürültü kaynakları: motor egzoz ve lastik gürültüsü
14 Gürültü kontrol teknikleri
15 Gürültü kaynaklarının belirlenmesinde kullanılan methodlar, Standartlar
16 Ders Çalışma Haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Taşıtlarda Titreşim Gürültü, Ders Notları, A Güney, İTÜ Makina Fakültesi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sınıf ortamında dersin teorik anlatımı, Derste uygulamalı ve analitik problem çözümü, Ampirik denklemlerin yorumlanması
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Ev Ödevi 2 10 20
Toplam 46 38 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13313232322323000
ÖÇ 22323223232132000
ÖÇ 33332232122322000
ÖÇ 43323323232222000
ÖÇ 51222323222323000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^