Lisans - Teknoloji Fakültesi - Makine Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MAM352 Otomatik Kontrol Zorunlu 3 6 4
Dersin Amacı
Modern bir toplumun parçası olan endüstriyel kontrol sistemlerinin tasarım ve uygulamasını öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. RECEP YENİTEPE
Öğrenme Çıktıları
1 Hassas konum kontrolü sağlayan devre kurup uygulamasını gerçekleştirir.
2 MATLAB yazılımı ile verilen TF davranışını grafik olarak gösterir.
3 Mekanik sistemleri oluşturan temel elemanların TF çıkarır.
4 İstenen sisteme uygun kapalı kontrol çevrimini oluşturan elemanların seçimini yapar.
5 Otomatik kontrolün otomasyon sistemlerindeki önemini ifade eder.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Otomatik kontrol, önemi, otomasyondaki yeri ve kullanımı. Açık ve kapalı çevrim kavramı. Laplace Transformasyonları. Sistem dinamiği ve matematik model kavramı, lineerleştirme. Blok diyagram, blok cebri, açık çevrim, ileri besleme ve geri besleme kavramı. Mekanik sistem elemanlarının Transfer Fonksiyonlarının çıkarılması. Akıskan sistem elemanları, Isıl sistem elemanları. Dinamik sistemlerin gecici ve kalıcı cevap kavrami, birinci dereceden sistemlerin cevapları. Ikinci dereceden sistemlerin cevap eğrileri. MATLAB ile birinci ve ikinci dereceden sistemlerin simülasyonlarının yapılması.
Otomatik kontrolde kullamlan temel kontrol etkileri ve kontrolör çeşitleri: on-off, P, PI, PD, PID. Lab. Uygulaması: PID kartı ile hidrolik konum kontrolünün gerçekleştirilmesi. Lab. Uygulaması: Bilgisayar kontrollu servomotor hız kontrol sistemi uygulaması. PLC ve otomasyon sistemlerinde kullanılması. MPS unitesi üzerinde Lab. Uygulaması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Otomatik kontrol, önemi, otomasyondaki yeri ve kullanımı. Açık ve kapalı çevrim kavramı.
2 Laplace Transformasyonları, belli fonksiyonlarm Laplace dönüşümleri, ters Laplace dönüşümleri.
3 Sistem dinamiği ve matematik model kavramı, lineerleştirme.
4 Blok diyagram, blok cebri, açık çevrim, ileri besleme ve geri besleme kavramı.
5 Mekanik sistem elemanlarının Transfer Fonksiyonlarının çıkarılması.
6 Akıskan sistem elemanlarının transfer fonksiyonları.
7 Isıl sistem elemanlarının transfer fonksiyonları.
8 Vize Sınavı
9 Dinamik sistemlerin geçici ve kalıcı cevap kavramı, birinci dereceden sistemlerin cevapları.
10 Ikinci dereceden sistemlerin cevap eğrileri.
11 MATLAB ile birinci ve ikinci dereceden sistemlerin simülasyonlarının yapılması.
12 Otomatik kontrolde kullamlan temel kontrol etkileri ve kontrolör çeşitleri. on-off, P, PI, PD, PID.
13 Lab. Uygulaması. PID kartı ile hidrolik konum kontrolünün gerçekleştirilmesi.
14 Lab. Uygulaması. Bilgisayar kontrollu servomotor hız kontrol sistemi uygulaması.
15 PLC ve otomasyon sistemlerinde kullanılması. MPS unitesi üzerinde Lab. Uygulaması.
16 Ders Çalışma Haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Otomatik Kontrol, A. Kuzucu, T. Dinibütün, Birsen Yaymevi, İstanbul, 2000.
2. Otomatik Kontrol, İ. Yüksel, Vipsas, Bursa, 2005.
3. Otomatik Kontrol, R. Yenitepe, MUTEF Ders Notlan, İstanbul, 2005.
4. Bolton, W., "Mechatronics: Electronic Control System in Mechanical Engineering", Longman Publishing, 1999.


Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sözlü Anlatım, Bilgisayar ile Sunum, Laboratuar uygulaması.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Uygulama/Pratik 5 5 25
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Toplam 21 29 101
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12112222112223000
ÖÇ 21222122231121000
ÖÇ 32121311321311000
ÖÇ 42131222122222000
ÖÇ 52331222122223000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^