Lisans - Teknoloji Fakültesi - Makine Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
DB441 Davranış Bilimi Zorunlu 4 7 2
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, öğrencileri, insan davranışlarının altında yatan nedenleri, toplumsal, kişisel ve sosyal psikolojik yönden tahlil edebilme yeteneğine kavuşturmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. SELİM ZAİM
Öğrenme Çıktıları
1 Prezantabl ve dışa dönük olma kabiliyeti
2 sosyalleşme yeteneği
3 toplumsal, kişisel ve sosyal psikolojik yönden tahlil edebilme yeteneğine kavuşturma kabiliyeti
4 iş dünyasına hazırlama yeteneği
5 algılama, tutum ve davranışlarını anlama yeteneği
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin temel amacı, öğrencileri, insan davranışlarının altında yatan nedenleri, toplumsal, kişisel ve sosyal psikolojik
yönden tahlil edebilme yeteneğine kavuşturmaktır. Bireyler arası davranışsal farklılıkların nedenlerini, tutumların nasıl
ve niçin değiştiğini, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini aktarmaktır. Bu yolla, işletme öğrencilerinin iş hayatında
karşılaşabilecekleri davranışsal sorunlara işletmeci olarak nasıl bakmaları gerektiği öğretilecektir. Bir İİBF öğrencisi
mezun olduğunda insanlarla çalışacaktır, yöneticilik yapacaktır veya kendi işini kuracaktır. Her durumda öğrenciler
insanlarla iç içe olacaktır. Dolayısıyla ders insanın algılama, tutum ve davranışlarını anlamaya yöneliktir. Dersin ikinci
önemli amacı da, öğrencileri iş dünyasına hazırlamaktır. Yani, derste sınıf içi tartışmalar, grup çalışmaları, sunumlar,
ev ödevleri, drama gibi etkinliklerle öğrencilerin sosyalleşmesi sağlanacaktır. Prezantabl ve dışa dönük olmaları
yönünde bu dersin faydalı olacağı söylenebilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tanışma ve Davranış Bilimleri Nedir?
2 Sosyal Sistemler
3 Örgütlerde Gruplar ve Grupsal Farklılıklar
4 Sosyal Etki ve Uyma
5 Sosyal Etki ve Uyma
6 Tutumlar
7 Kişilik ve Kişisel Farklılıkların Analizi
8 Sınav
9 Gelişim Psikolojisi
10 Ruh Sağlığı ve Uyum
11 Savunma Mekanizmaları
12 Psikolojinin başlıca Uygulama Alanları
13 Psikolojinin başlıca Uygulama Alanları
14 Haberleşme
15 Haberleşme
16 Ders çalışma haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin tek bir kitabı yoktur. Aşağıdaki kitaplardan dersler işlenecektir.
Can Baysal ve Erdal Tekarslan, İşletmeciler İçin Davranış Bilimleri, İstanbul, 1996.
Çiğdem Kağıtçıbaşı, Yeni İnsan ve İnsanlar, İstanbul, 2000.
İlhan Erdoğan, İşletmelerde Davranış, İstanbul, 1997.
Keith Davis, İşletmelerde İnsan Davranışı, İstanbul, 1988.
İlhan Erdoğan, Örgütsel Davranış, İstanbul, 1996.
Erol Eren, Yönetim Psikolojisi, 2000.
Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, Ankara, 1984.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, soru-cevap, göresel video ve ödev
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 15 15
Ara Sınav Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlanma 1 20 20
Toplam 3 50 50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13213233322333000
ÖÇ 23223232323222000
ÖÇ 32322232223222000
ÖÇ 41322333232221000
ÖÇ 51122233333333000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^