Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDZF122 Fransızca II Zorunlu 1 1 2
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, temel Fransızca bilgisiyle hedef kitleyi donatmak ve bunun sonucunda Fransızcayı normal hızda konuşulduğunda anlayabilmelerini sağlamak ve duygu, düşünce ve izlenimlerini yazıyla açık ve anlaşılır bir şekilde Fransızca olarak aktarabilmelerine yardımcı olmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
NİHAT ÖZMEN
Öğrenme Çıktıları
1 Bir konuyu Fransızca tartışır.
2 Fransızca metinlerden sonuç çıkarır.
3 Mesleki Fransızca bilgisini yabancı dilin doğru kullanımıyla sentezler.
4 Anlatım gücünü geliştirmek için öğrendiği kelimeleri çeşitlendirir.
5 Literatürü Fransızca kaynaklardan araştırır.
6 Fransızca bir metni analiz eder.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Les pronoms passessifs - maison ou appartement, Les pronoms personnels - l'appartement des Monsieur. Vincent, Les objet directs et indirects, Le conjugasion des verbes en aler, ater, cer, ger, L'imparfait de l'indicatif, la dunie, L'adverbe -le metro, L'autobus, Le futur anterieur, le plus que parfait, Le participe present - la féte au vilage, Le conditionnel present - les sportifs, Le gerondif - une lettre
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Les pronoms passessifs - maison ou appartement
2 Les pronoms personnels - l'appartement des Monsieur. Vincent
3 Les objet directs et indirects
4 Le conjugasion des verbes en aler, ater, cer, ger
5 L'imparfait de l'indicatif, la dunie
6 L'adverbe -le metro, L'autobus
7 Les pronoms relatifs
8 Ara Sınav
9 L'accord du participe passé
10 L'analyse grammaticals
11 Le futur anterieur, le plus que parfait
12 Le participe present - la féte au vilage
13 Le conditionnel present - les sportifs
14 Le gerondif - une lettre
15 C'est … que, c'est … qui
16 Ders Çalışma Haftası
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cours De Lanque et De Civilisation Françaises pour les etudiants de tous pays, avurage couranné par L'academie Française
Grammaire Françaises Fono
Le Français Sans Frontiers par Christian BAYLAN
Le Français Scientifiques et Technique par J. MOSSELIN, A. DELSOL, R. DUCHANIGNE
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli Anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 10 10
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 8 8
Ara Sınav Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlanma 1 2 2
Toplam 6 36 50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10010020000001120
ÖÇ 22201001201020320
ÖÇ 30000200020300220
ÖÇ 43002022030022220
ÖÇ 50230330300200220
ÖÇ 60000001010003210
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^