Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
FZK171 Fizik I Zorunlu 1 1 5
Dersin Amacı
Fiziksel olayları kavrayabilmek, yorum getirebilmek, İleriki mühendislik konularında çözüm kabiliyetini arttırmak, Olaylara nicelik ve nitelik açısından yeni bir bakış açısı kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. MUSTAFA ATMACA
Öğrenme Çıktıları
1 Akışkan ve ısı problemlerini çözebilmeli
2 Enerji kuramlarını bilmeli ve kullanmalı
3 Newton kanunlarını problem çözmeye uygulamalı
4 1, 2 ve 3 boyutlu hareket dinamiğini bilmeli
5 Temel birim sistemlerini kullanmalı
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Fizik, deney ve ölçme kavramları, Maddesel noktalar ve Tek Boyutta Hareket, Vektörler ve İki Boyutta Hareket, Dairesel hareket, Hareket kanunları ve sürtünme, fizik biliminde problemlere yaklaşımlar, İş ve kinetik enerji, güç, Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, Doğrusal momentum ve çarpışma, Yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, Kütle çekim kanunu ve Evrensel çekim yasası, Statik denge ve Esneklik, Akışkanlar mekaniği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Fizik, deney ve ölçme kavramları
2 Maddesel noktalar ve Tek Boyutta Hareket
3 Vektörler ve İki Boyutta Hareket
4 Dairesel hareket
5 Hareket kanunları ve sürtünme
6 Tekrar, problem çözümleri, fizik biliminde problemlere yaklaşımlar
7 İş ve kinetik enerji, güç
8 Ara Sınav
9 Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu
10 Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu
11 Doğrusal momentum ve çarpışma
12 Yuvarlanma hareketi ve açısal momentum
13 Kütle çekim kanunu ve Evrensel çekim yasası
14 Statik denge ve Esneklik
15 Statik denge ve Esneklik
16 Çalışma Haftası
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.R. A. Serway, Cilt I. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Fen ve Mühendislik için Fizik. Palme Yayıncılık, 1995
2.Alvin Halpern, Çeviren Saadet Özkal, Çözümlü 3000 Problemle Fizik, Shaums Çözümlü Problemler Dizisi Akademi Yayınevi, 1999
3.Frank J. Blatt, Princibles of Physics, Third Edition, Ally and Bacon US, 1989
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders anlatımı,konu ile ilgili uygulama yapma ve problem çözme saatinde karşılıklı konuları yeniden gözden geçirme.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 13 1 13
Ara Sınav Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlanma 1 9 9
Ev Ödevi 5 5 25
Toplam 48 28 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12122223222323230
ÖÇ 23122233233323320
ÖÇ 32221223122332220
ÖÇ 42122222211223220
ÖÇ 52122122221122330
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^