Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY120 Kimya Zorunlu 1 1 4
Dersin Amacı
Kimya Kavramları öğrenmek, Bileşikleri adlandırabilmek, Periyodik Cetvel, Kimyasal Bağlar, Gazlar, Karışımlar, Asitler, Bazlar Sıvılar, Katılar, Kinetik ve Denge, Termodinamik konusunda bilgi sahibi olmak, Kimyasal Problemleri Çözebilmek,
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. NİHAL SÖKMEN
Öğrenme Çıktıları
1 Kimyasal olayları yorumlayabilme
2 Meslek derslerindeki konuları kimya ile ilişkilendirebilme
3 Kimyanın insan hayatındaki önemini kavrar.
4 Kimya ile ilgili problemleri çözer.
5 Kimyanın önemli Kavramlarını ve yasalarını bilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kimyanın Konusu, Adlandırma, Atomun yapısı, Periyodik Cetvel, Mol Kavramı ve Kimyasal Hesaplamalar,Kimyasal Bağlar, Gazlar, Sıvılar, Katılar, Karışımlar, Asitler, Bazlar, Kimyasal Kinetik ve Denge, Termodinamik.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Erdik E, Sarıkaya Y, Temel Üniversite Kimyası, Gazi Kitabevi, Ankara, 1999.
2-Atkins p, Jones L, Ed: Kılıç E, Köseoğlu F, Yılmaz H, Temel Kimya, Bilim Yayıncılık, Ankara, 1999.
3-Mastertoon, W.L., Hurley, C.N. Chemistry, Saunders College Publishing, 1997.
4-Petrucci, R.H., Harwood, W.S., Herring, F.G., General Chemistry, Prentice Hall, New Jersey 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Tartışma
Ev ödevi
Quiz
Ara sınav
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 6 24
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 4 6 24
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 4 6 24
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Araştırma Sunumu 1 10 10
Toplam 15 48 102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13222122111121130
ÖÇ 23122121111121130
ÖÇ 32112122111122230
ÖÇ 42333131111111120
ÖÇ 52212122111111120
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^