Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TF150 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 3 3
Dersin Amacı
İş sağlığı ve güvenliği hakkında ve konuyla ilgili kanunlar hakkında öğrenciyi bilgilendirirme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi AHMET TALAT İNAN
Öğrenme Çıktıları
1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanunları öğrenme
2 İş kazalarına karşı tedbirli olma
3 İş yeri sorumluluğunu kavrama
4 Meslek hastalıklarını öğrenme
5 İş sağlığı ve güvenliği kavramlarını öğrenme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel tanınmlar, kavramlar, işveren iş ilişkisi ve işyeri tanımları, iş sağlığı ve güvenliğindeki amaç, işçilerin hakları, meslek hastalıkları ve sınıflandırılması, iş sağlığında sorumluluk, kanunlar ve yönetmelik.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
17 YIL SONU SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders notları, 2009
Abdulvahap Yiğit, İş Güvenliği, Aktüel Yayınları, 2011
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sunum
Tartışma
Arasınav
Yıl sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 14 1 14
Final Sınavına Hazırlanma 14 1 14
Toplam 70 6 84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12123231223112120
ÖÇ 21233121323323230
ÖÇ 32323221222212120
ÖÇ 43222221331323220
ÖÇ 51222121221331220
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^