Lisans - Teknoloji Fakültesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MAM104 Mekanik I Zorunlu 2 3 4
Dersin Amacı
Statikteki teori ve uygulamaları öğretmek, Statikteki teori ve uygulamaları öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. MUSTAFA KURT
Öğrenme Çıktıları
1 Hareket halindeki cisimlerin dinamiğini incelemek
2 İş ve enerji kavramlarını anlamak
3 Problemlerin çözümünde analitik teknikleri ve mantıksal işlemleri uygulamak
4 Alan ve kütle atalet momentlerini hesaplamak
5 Statikteki temel kavramları ve problemleri anlamak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Vektörler ve kuvvetler.Düzlemsel kuvvet sistemlerinin bileşkeleri ve dengesi.Kafesler ve kablolar.Sürtünme.Ağırlık merkezi.Maddesel noktanın kinematiği.Düzlemsel hareket halindeki katı bir cismin kinematiği.Hareket halindeki rijit cisimlerin dinamiği.Alan atalet momenti.Kütle atalet momentleri.Dönme hareketi yapan rijit bir cismin dinamiği.İş ve enerji.İmpuls ve momentum.Kirişler ve virtüel iş.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Vektörler ve kuvvetler
2 Düzlemsel kuvvet sistemlerinin bileşkeleri
3 Düzlemsel kuvvet sistemlerinin dengesi
4 Kafesler ve kablolar
5 Sürtünme
6 Ağırlık merkezi
7 Maddesel noktanın kinematiği
8 ARA SINAV
9 Düzlemsel hareket halindeki katı bir cismin kinematiği
10 Alan atalet momentleri
11 Kütle atalet momentleri
12 Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları
13 İş ve enerji
14 İmpuls ve momentum
15 Kirişler ve virtüel iş
16 ders çalışma haftası
17 FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Beer,F.P.,Johnston,E.R.,Statik,Birsen Yayınevi,İstanbul,2005.
1.Beer,F.P.,Johnston,E.R.,Çözümlü Statik Problemleri ,Birsen Yayınevi,İstanbul,2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders anlatma
problem çözme
Ev ödevi
Ara sınav
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ödev Sunma140
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Ev Ödevi 10 2 20
Toplam 17 64 110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12233222222323210
ÖÇ 22332332223332330
ÖÇ 33323222233322230
ÖÇ 43322221232223220
ÖÇ 53232321322232220

^